دسته بندی: فعالیت ها

خدمات فنی و مشاوره

خدمات فنی و مشاوره ای انجمن خانواده و اینترنت در حوزه های فروش و نصب انواع...

فروش با تخفیف ویژه آنتی ویروس و نرم افزار کنترل والدین

انجمن خانواده و اینترنت با پشتیبانی حامیان محترم انجمن اقدام به فروش ویژه...

آموزش رایگان

آموزش رایگان   کارگاه رایگان تهدیدات فضای مجازی برگزاری کارگاه های آموزشی...