فعالیت هاکتابخانهمقالات

کتاب فرزندپروری در عصر دیجیتال در آستانه انتشار قرار گرفت

بازدیدها: 22

کتاب فرزندپروری در عصر دیجیتال در آستانه انتشار قرار گرفت

کتاب فرزندپروری در عصر دیجیتال ، اثر علی‌محمد رجبی و به همت مؤسسه #مسیر_رسانه در آستانه انتشار قرار گرفت.

این اثر که حاصل تجربیات نویسنده در مدیریت وب‌سایت «خانواده و اینترنت» و تعامل با والدین و نوجوانان در کارگاه‌های آموزشی است، به معرفی مهم‌ترین خطرات پیش‌روی کودکان و نوجوانان در #فضای_مجازی می‌پردازد و والدین را نسبت به این مسائل آگاه می‌کند.

ارائه مثال‌های متنوع و استفاده از پیوست‌های چندرسانه‌ای جهت انتقال بهتر مباحث از نقاط مثبت این کتاب است.

کتاب فرزندپروری در عصر دیجیتال
کتاب فرزندپروری در عصر دیجیتال

نویسنده در مقدمه کتاب فرزندپروری در عصر دیجیتال اینگونه آورده است:

فناوری اطلاعات و اینترنت دنیای جدیدی برای ما ساختهاند؛ دنیایی پر از نوآوری و خلاقیت، دنیایی که در آن تعاریف سنتی ارتباطات تغییر کرده و هر روز شاهد ظهور پدیدهای جدید هستیم. پدیدههایی که هرکدام میتوانند در سبک و شیوۀ زندگی ما تأثیرگذار باشند و ما را مجبور کنند که خود را با آنها تطبیق دهیم.
موبایلهای هوشمند، بازیهای رایانهای، رسانههای اجتماعی و بسیاری پدیده های جدید با زندگی ما آمیخته اند و جنبۀ تازهای به زندگی ما افزودهاند، وجهی که ما به آن فضای مجازی یا دنیای سایبری میگوییم.
فضای مجازی در کنار همۀ فواید و محاسن خود، مانند همۀ پدیدههای عالم، مخاطرات و آسیبهایی نیز به همراه دارد و در این بین، کودکان و نوجوانان بیش از دیگر اقشار به آن وابستگی پیدا کردهاند. متأسفانه زیادند والدینی که به دلیل شکاف بین نسلی و ناآشنایی با فناوری، به جنبههای تاریک فضای مجازی آشنایی ندارند و قدرت و مهارت همراهی فرزندان خود را از دست دادهاند.
این کتاب که حاصل تجربیات نویسنده در مدیریت وبسایت «خانواده و اینترنت»
www.familyweb.ir و تعامل با والدین و نوجوانان در کارگاههای آموزشی است، سعی دارد به زبانی ساده و کاربردی مهمترین خطرات پیش روی کودکان و نوجوانان در فضای مجازی را به والدین معرفی کند و متناسب با هر موضوع راهکارهای پیشگیری و کنترل دامنۀ آسیب را آموزش دهد.
شما در این کتاب با موضوعاتی مانند اعتیاد اینترنتی، بازیهای رایانهای، دوستی های اینترنتی، رفتارهای بیمارگونه در شبکه های اجتماعی، رابطۀ فضای مجازی و اعتیاد به مواد مخدر، سواد رسان های، شیوه های آشنایی کودکان با سواد رسانه ای، مخاطرات فضای مجازی برای امنیت و حریم خصوصی کودکان و نوجوانان و راهکارهای پیشگیری و کنترل آنها آشنا میشوید.

برای کاربردی تر شدن کتاب فرزندپروری در عصر دیجیتال و آشنایی بهتر خواننده با مفاهیم و آموزشهای ارائه شده، در بخشهای مختلف ویدئوهای مرتبط با موضوع در نظر گرفته شده است. خواننده میتواند با استفاده از این ویدئوها، مثالها و آموزشهای لازم را به صورت چندرسانه ای دریافت و از آنها استفاده کند.

در پایان، مشتاق دریافت پیشنهادها، انتقادات و نظرات شما خوانندگان گرامی هستم.
علیمحمد رجبی
info@familyweb.ir
www familyweb.ir

🖇جهت کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از انتشار کتاب فرزندپروری در عصر دیجیتال ، ما را از طریق سایت، اینستاگرام و کانال « خانواده و اینترنت» و یا مؤسسه مسیر رسانه دنبال نمایید.

massir.ir
:id: @massir_resane
:id: @massiradmin

کانال سروش انجمن خانواده و اینترنت

نوشته های مشابه

بستن