دسته بندی: مقالات علمی

ضرورت تدوین سند سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی | خانواده و فضای مجازی

ضرورت تدوین سند سواد رسانه‌ای و مسئولیت اجتماعی ضرورت تدوین سند سواد...

مقابله با آسیب های فضای مجازی احتیاج به برنامه‌ای عملیاتی دارد | خانواده و فضای مجازی

مقابله با آسیب های فضای مجازی احتیاج به برنامه‌ای عملیاتی دارد مقابله با...

سواد رسانه ای را بالا ببریم | خانواده و فضای مجازی

سواد رسانه ای را بالا ببریم سواد رسانه ای را بالا ببریم – کالچرال لگ یا...

نمره سواد رسانه‌ای در ایران چند است؟ | خانواده و فضای مجازی

نمره سواد رسانه‌ای در ایران چند است؟ نمره سواد رسانه‌ای در ایران چند است؟...

چرا باید در فضای رسانه‌ای “باسواد” شویم؟! | خانواده و فضای مجازی

چرا باید در فضای رسانه‌ای “باسواد” شویم؟! چرا باید در فضای رسانه‌ای...

ایران بر کدام پله از سواد رسانه ای قرار دارد | خانواده و فضای مجازی

ایران بر کدام پله از سواد رسانه ای قرار دارد ایران بر کدام پله از سواد رسانه...

ترویج آموزش مجازی موجب توسعه آموزش عالی می شود | خانواده و فضای مجازی

ترویج آموزش مجازی موجب توسعه آموزش عالی می شود ترویج آموزش مجازی موجب توسعه...

سه ویژگی‌ اندروید ۸٫۰ فاش شد | خانواده و فضای مجازی

سه ویژگی‌ اندروید ۸٫۰ فاش شد سه ویژگی‌ اندروید ۸٫۰ فاش شد – سه مورد از...

کرش اپلیکیشن در طول تولید شما را کلافه کرده است؟ این مطلب را بخوانید | خانواده و فضای مجازی

کرش اپلیکیشن در طول تولید شما را کلافه کرده است؟ این مطلب را بخوانید کرش...

اگر یک بازاریاب بودم… | خانواده و فضای مجازی

اگر یک بازاریاب بودم… اگر یک بازاریاب بودم… – هر کس، در هر جا، در هر...