دسته بندی: سلامت در اینترنت

بیماری شایع اینترنتی | خانواده و فضای مجازی

بیماری شایع اینترنتی بیماری شایع اینترنتی – هنگامی که پشت رایانه...

تست اعتیاد به اینترنت | خانواده و فضای مجازی

تست اعتیاد به اینترنت تست اعتیاد به اینترنت – تست اعتیاد به اینترنت (IAT)...

آسیب شناسی تاثیرات روحی و روانی شبکه های مجازی | خانواده و فضای مجازی

آسیب شناسی تاثیرات روحی و روانی شبکه های مجازی آسیب شناسی تاثیرات روحی و...

تاثیر رسانه بر سلامت روان و سلامت روان در رسانه | خانواده و فضای مجازی

تاثیر رسانه بر سلامت روان و سلامت روان در رسانه تاثیر رسانه بر سلامت روان و...

چگونه از خستگی چشم در برابر رایانه جلوگیری کنیم؟ | خانواده و فضای مجازی

چگونه از خستگی چشم در برابر رایانه جلوگیری کنیم؟ چگونه از خستگی چشم در برابر...

خودکنترلی؛ شاه کلید حفاظت در فضای مجازی | خانواده و فضای مجازی

خودکنترلی؛ شاه کلید حفاظت در فضای مجازی خودکنترلی؛ شاه کلید حفاظت در فضای...

عوارض خطرناک استفاده مکرر از فضای مجازی | خانواده و فضای مجازی

عوارض خطرناک استفاده مکرر از فضای مجازی عوارض خطرناک استفاده مکرر از فضای...

تاثیر مودم‌های وای‌فای بر زنان باردار و عقیم شدن مردان | خانواده و فضای مجازی

تاثیر مودم‌های وای‌فای بر زنان باردار و عقیم شدن مردان تاثیر مودم‌های...

خانه تکانی امواج | چگونه منازل را از آلودگی امواج پاک کنیم؟ | خانواده و فضای مجازی

خانه تکانی امواج | چگونه منازل را از آلودگی امواج پاک کنیم؟ خانه تکانی امواج |...

کروم گوگل ایمن‌ترین مرورگر اینترنتی جهان شناخته شد | خانواده و فضای مجازی

کروم گوگل ایمن‌ترین مرورگر اینترنتی جهان شناخته شد کروم گوگل ایمن‌ترین...