دسته بندی: خانواده و اینترنت

۷۵ درصد زنان موبایل را رقیب عشقی خود می‌دانند | خانواده و فضای مجازی

۷۵ درصد زنان موبایل را رقیب عشقی خود می‌دانند ۷۵ درصد زنان موبایل را رقیب...

برملاشدن شخصیت شما با زنگ موبایل | خانواده و فضای مجازی

برملاشدن شخصیت شما با زنگ موبایل برملاشدن شخصیت شما با زنگ موبایل – زنگ...

ازدواج در فضای مجازی منتفی شد | خانواده و فضای مجازی

ازدواج در فضای مجازی منتفی شد ازدواج در فضای مجازی منتفی شد – اینگونه...

چکاب تلفن همراه همسر | خانواده و فضای مجازی

چکاب تلفن همراه همسر چکاب تلفن همراه همسر – چگونه می توان تلفن همراه...

چرا در شبکه های اجتماعی توهین می کنیم؟! | خانواده و فضای مجازی

چرا در شبکه های اجتماعی توهین می کنیم؟! چرا در شبکه های اجتماعی توهین می...

تلگرام و آینده ای که برای جوانان و نوجوانان دارد | خانواده و فضای مجازی

تلگرام و آینده ای که برای جوانان و نوجوانان دارد تلگرام و آینده ای که برای...

به جنسیت افراد در فضای مجازی اعتماد نکنید | خانواده و فضای مجازی

به جنسیت افراد در فضای مجازی اعتماد نکنید به جنسیت افراد در فضای مجازی...

چگونه تعادل زندگی دیجیتالی‌مان را حفظ کنیم؟ | خانواده و فضای مجازی

چگونه تعادل زندگی دیجیتالی‌مان را حفظ کنیم؟ چگونه تعادل زندگی...

گستره فناوری دیجیتال در عصر کنونی و پیامدهای آن چگونه بر زندگی ما اثر میگذارد | خانواده و فضای مجازی

گستره فناوری دیجیتال در عصر کنونی و پیامدهای آن چگونه بر زندگی ما اثر...

چرا ما مخترع فیس بوک نشدیم | خانواده و فضای مجازی

چرا ما مخترع فیس بوک نشدیم چرا ما مخترع فیس بوک نشدیم – دانشجو در چنین...