دسته بندی: خانواده و اینترنت

مشتری های دائم شبکه های مجازی بخوانند! | خانواده و فضای مجازی

مشتری های دائم شبکه های مجازی بخوانند! مشتری های دائم شبکه های مجازی بخوانند!...

کاهش افسردگی با استفاده از شبکه های اجتماعی | خانواده و فضای مجازی

کاهش افسردگی با استفاده از شبکه های اجتماعی کاهش افسردگی با استفاده از شبکه...

روشهایی که به ما کمک میکنم تا از اعتیاد به اینترنت و موبایل رها شویم | خانواده و فضای مجازی

روشهایی که به ما کمک میکنم تا از اعتیاد به اینترنت و موبایل رها شویم روشهایی...

طلاق به خاطر شبکه های اجتماعی | خانواده و فضای مجازی

طلاق به خاطر شبکه های اجتماعی طلاق به خاطر شبکه های اجتماعی – یکی از عوارض...

بلای بزرگ شبکه های اجتماعی برای نوجوانان | خانواده و فضای مجازی

بلای بزرگ شبکه های اجتماعی برای نوجوانان بلای بزرگ شبکه های اجتماعی برای...

استرس مزمن در پی استفاده از شبکه های اجتماعی | خانواده و فضای مجازی

استرس مزمن در پی استفاده از شبکه های اجتماعی استرس مزمن در پی استفاده از شبکه...

معایب و مزایای آشنایی اینترنتی برای ازدواج | خانواده و فضای مجازی

معایب و مزایای آشنایی اینترنتی برای ازدواج معایب و مزایای آشنایی اینترنتی...

افسردگی نوجوانان با شبکه های مجازی | خانواده و فضای مجازی

افسردگی نوجوانان با شبکه های مجازی افسردگی نوجوانان با شبکه های مجازی –...

آیا ما هم به اینترنت معتاد شده ایم؟ | خانواده و فضای مجازی

آیا ما هم به اینترنت معتاد شده ایم؟ آیا ما هم به اینترنت معتاد شده ایم؟ –...

نوجوانان بیشتر از دو ساعت در شبکه های اجتماعی نباشند | خانواده و فضای مجازی

نوجوانان بیشتر از دو ساعت در شبکه های اجتماعی نباشند نوجوانان بیشتر از دو...