دسته بندی: شبکه های اجتماعی

سازمان ملل برای فهم رسانه ای مردم جهان، چه اقداماتی انجام داده است؟ | خانواده و فضای مجازی

سازمان ملل برای فهم رسانه ای مردم جهان، چه اقداماتی انجام داده است؟ سازمان...

شکل‌گیری نهضت سواد رسانه‌ای نیاز جامعه امروز | خانواده و فضای مجازی

شکل‌گیری نهضت سواد رسانه‌ای نیاز جامعه امروز شکل‌گیری نهضت سواد رسانه‌ای...

مدیران تلویزیون سواد رسانه ای ندارند | خانواده و فضای مجازی

مدیران تلویزیون سواد رسانه ای ندارند مدیران تلویزیون سواد رسانه ای ندارند...

رسانه ها مهمترین نهاد برای تحقق سواد رسانه ای | خانواده و فضای مجازی

رسانه ها مهمترین نهاد برای تحقق سواد رسانه ای رسانه ها مهمترین نهاد برای...

افزایش ارتباطات میان فردی در فضای مجازی | خانواده و فضای مجازی

افزایش ارتباطات میان فردی در فضای مجازی افزایش ارتباطات میان فردی در فضای...

دنیای آینده رسانه ای چه مزایا و معایبی دارد | خانواده و فضای مجازی

دنیای آینده رسانه ای چه مزایا و معایبی دارد دنیای آینده رسانه ای چه مزایا و...

اینستاگرام، عنوان بدترین شبکه اجتماعی را به خود اختصاص داد | خانواده و فضای مجازی

اینستاگرام، عنوان بدترین شبکه اجتماعی را به خود اختصاص داد اینستاگرام،...

ابلاغ مجوز فعالیت انجمن سواد رسانه‌ای ایران توسط وزیر کشور | خانواده و فضای مجازی

ابلاغ مجوز فعالیت انجمن سواد رسانه‌ای ایران توسط وزیر کشور ابلاغ مجوز...

سواد رسانه ای نیاز ضروری جامعه ی جوان | خانواده و فضای مجازی

سواد رسانه ای نیاز ضروری جامعه ی جوان سواد رسانه ای نیاز ضروری جامعه ی جوان...

افزایش سواد رسانه‌ای راهکار مقابله با آسیب‌های فضای مجازی است | خانواده و فضای مجازی

افزایش سواد رسانه‌ای راهکار مقابله با آسیب‌های فضای مجازی است افزایش سواد...