کتابخانه

کنترل آسیب های فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان ppt

بازدیدها: 1910

کنترل آسیب های فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان ppt

کنترل آسیب های فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان ppt –

دانلود پاورپوینت

کنترل آسیب های فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان ppt
کنترل آسیب های فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان ppt

راه کار پیشگیری و مقابله

اعلام خطر

دشمن از فضای مجازی در جنگ نرم و شبیخون فرهنگی با برنامه استفاده میکند

عدم آشنایی جامعه و به خصوص خانواده ها با فضای مجازی

اکثر قربانیان جرائم فضای مجازی در ایران به دلیل نا آگاهی دچار آسیب می شوند.

دانش آموزان تصویری از خطرات احتمالی در فضای مجازی ندارند.

مدت استفاده از اینترنت در کشور به شدت در حال افزایش است.

افزایش جرائم خشن و میل به انتشار آنها در وب

ارتقاء دانش

حمایت از فرزندان و خانواده در فضای مجازی نیازمند دانش و آگاهی است.

شناخت تهدیدات و راه کارهای مقابله

افزایش مهارت

افزایش مهارت خانواده ها و دانش آموزان

کنترل ابزاری

نظارت

هدایت و فضا سازی

 

پایان

انجمن خانواده و اینترنت

https://familyweb.ir

کانال سروش انجمن خانواده و اینترنت

نوشته های مشابه

بستن