فعالیت ها

کارگاه آشنایی با آسیب های اجتماعی فضای مجازی از سلسله نشست های باهم گفتگو کنیم برگزار شد.

کارگاه آشنایی با آسیب های اجتماعی فضای مجازی از سلسله نشست های باهم گفتگو کنیم برگزار شد.

کارگاه آشنایی با آسیب های اجتماعی فضای مجازی از سلسله نشست های باهم گفتگو کنیم برگزار شد.

کانون خانواده و اینترنت با همکاری فرهنگسرای رازی دوشنبه ۷ اسفند ماه ۹۶ ، کارگاه آشنایی با آسیب های اجتماعی فضای مجازی را در قالب سلسله نشست های باهم گفتگو کنیم برگزار کرد.
در جلسه که با حضور مادران و پدران علاقه مند در سالن همایش فرهنگسرای رازی برگزار شد موضوع فضای مجازی و سواد استفاده از آن بررسی و راهکارهای پیشگیری از آسیب های فضای محازی برای خانواده ها تبیین و به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.

 

نوشته های مشابه

بستن