کتاب تفکر و سواد رسانه ایسواد رسانه ای

پاورپوینت درس ۳ سوادرسانه | ۵ گانه سوادرسانه ای | خانواده و فضای مجازی

بازدیدها: 3964

پاورپوینت درس ۳ سوادرسانه | ۵ گانه سوادرسانه ای

 پاورپوینت درس ۳ سوادرسانه | ۵ گانه سوادرسانه ای | خانواده و فضای مجازی

پاورپوینت درس ۳ سوادرسانه | ۵ گانه سوادرسانه ای- سومین درس از کتاب تفکر و سواد رسانه ای به یکی دیگر از مفاهیم اساسی در فهم سواد رسانه ای می پردازد. در این درس «سوالات پنجگانه سواد رسانه ای» مطرح می شود که از عناصر شش گانه ارتباطات گرفته شده است.

سومین درس از کتاب تفکر و سواد رسانه ای به یکی دیگر از مفاهیم اساسی در فهم سواد رسانه ای می پردازد. در این درس «سوالات پنجگانه سواد رسانه ای» مطرح می شود که از عناصر شش گانه ارتباطات گرفته شده است.

عناصر ششگانه فرآیند ارتباطات

در ابتدای این درس عناصر شش گانه ارتباطات توضیح داده می شود؛ عناصری شامل:

 1. فرستنده (مولف)
 2. پیام (محتوا)
 3. رسانه (تماس)
 4. گیرنده (مخاطب)
 5. رمزگان
 6. بافت (فرهنگ)

سوالات پنجگانه سواد رسانه ای

در ادامه درس سوم، با بیان اینکه وظیفه سواد رسانه ای، تبدیل مخاطب منفعل به فعال است، «سوالات پنجگانه سواد رسانه ای» که از عناصر اصلی ارتباطات گرفته شده اند را برای مخاطبان فعال بیان می کند. این سوالات از این قرار است:

 1. چه کسی این پیام را تولید کرده است؟ چرا این پیام استفاده شده است؟ (فرستنده و هدف)
 2. چه سبک زندگی، ارزشها و نظریاتی در این پیام ارائه شده یا از آن حذف شده است؟ (پیام)
 3. از چه قالب و فنونی برای جلب توجه مخاطب استفاده شده است؟ (رسانه و رمزگان)
 4. چطور افراد مختلف این پیام را متفاوت دریافت می کنند؟ (گیرنده)
 5. این پیام در چه بستر و فرهنگی تولید شده است؟ (فرهنگ)

مثال خندوانه برای سواد رسانه ای

در انتها نیز با ارائه مثالهایی از پیامهای رسانه ای شامل، پیامهای تلگرامی مشهور، بخشهایی از برنامه ۹۰ و خندوانه و همچنین ارائه چند تبلیغ خلاق پاسخ دهی به سوالات پنجگانه فوق مورد تمرین و بررسی قرار می گیرد. در ادامه می توانید پاورپوینت درس سوم را به همراه فیلمهای موجود در این ارائه دریافت نمایید:

دریافت پاورپوینت درس سوم کتاب تفکر و سواد رسانه ای

فیلم ۱- سواد رسانه ای در یک دقیقه

فیلم ۲- فردوسی پور در خندوانه

فیلم ۳- جناب خان در برنامه ۹۰

منبع: http://ayenehschool.ir

پاورپوینت درس ۳ سوادرسانه | ۵ گانه سوادرسانه ای پاورپوینت درس ۳ سوادرسانه | ۵ گانه سوادرسانه ای پاورپوینت درس ۳ سوادرسانه | ۵ گانه سوادرسانه ای پاورپوینت درس ۳ سوادرسانه | ۵ گانه سوادرسانه ای پاورپوینت درس ۳ سوادرسانه | ۵ گانه سوادرسانه ای پاورپوینت درس ۳ سوادرسانه | ۵ گانه سوادرسانه ای پاورپوینت درس ۳ سوادرسانه | ۵ گانه سوادرسانه ای پاورپوینت درس ۳ سوادرسانه | ۵ گانه سوادرسانه ای پاورپوینت درس ۳ سوادرسانه | ۵ گانه سوادرسانه ای پاورپوینت درس ۳ سوادرسانه | ۵ گانه سوادرسانه ای پاورپوینت درس ۳ سوادرسانه | ۵ گانه سوادرسانه ای پاورپوینت درس ۳ سوادرسانه | ۵ گانه سوادرسانه ای پاورپوینت درس ۳ سوادرسانه | ۵ گانه سوادرسانه ای پاورپوینت درس ۳ سوادرسانه | ۵ گانه سوادرسانه ای پاورپوینت درس ۳ سوادرسانه | ۵ گانه سوادرسانه ای پاورپوینت درس ۳ سوادرسانه | ۵ گانه سوادرسانه ای پاورپوینت درس ۳ سوادرسانه | ۵ گانه سوادرسانه ای پاورپوینت درس ۳ سوادرسانه | ۵ گانه سوادرسانه ای پاورپوینت درس ۳ سوادرسانه | ۵ گانه سوادرسانه ای پاورپوینت درس ۳ سوادرسانه | ۵ گانه سوادرسانه ای پاورپوینت درس ۳ سوادرسانه | ۵ گانه سوادرسانه ای پاورپوینت درس ۳ سوادرسانه | ۵ گانه سوادرسانه ای پاورپوینت درس ۳ سوادرسانه | ۵ گانه سوادرسانه ای پاورپوینت درس ۳ سوادرسانه | ۵ گانه سوادرسانه ای

کانال سروش انجمن خانواده و اینترنت

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟