سواد رسانه ایکتاب تفکر و سواد رسانه ای

پاورپوینت درس ۱۰ سوادرسانه‌ | بازیگردانان بزرگ | خانواده و فضای مجازی

بازدیدها: 1926

پاورپوینت درس ۱۰ سوادرسانه‌ | بازیگردانان بزرگ

 پاورپوینت درس ۱۰ سوادرسانه‌ | بازیگردانان بزرگ

پاورپوینت درس ۱۰ سوادرسانه‌ | بازیگردانان بزرگ – در این درس با محور قرار دادن اطلاعاتی از افراد پشت پرده رسانه ها و صاحبان و سرمایه داران اصلی رسانه های بزرگ، به دنبال آن هستیم تا مخاطبان را نسبت به ماهیت فرستندگان پیام و اهداف و انگیزه هایشان از تولیدات رسانه ای حساس کنیم.

درس دهم نیز در ادامه درس قبلی،  قرار است به سوالات زیر از سوالات پنجگانه سواد رسانه ای ناظر به فرستنده پیام و هدف آن پاسخ دهد:

  • چه کسی پیام را فرستاده است؟
  • چرا این پیام فرستاده شده است؟

در این درس با محور قرار دادن اطلاعاتی از افراد پشت پرده رسانه ها و صاحبان و سرمایه داران اصلی رسانه های بزرگ، به دنبال آن هستیم تا مخاطبان را نسبت به ماهیت فرستندگان پیام و اهداف و انگیزه هایشان از تولیدات رسانه ای حساس کنیم.

کمپانی های هالیوودی

به عنوان مثال همه بازیگر نقش اول فیلم هری پاتر را می شناسند ولی اطلاعات چندانی از نویسنده این مجموعه کتب، تهیه کننده مجموعه فیلم و کمپانی سرمایه گذار روی مجموعه آثار هری پاتر ندارند.

همچنین جای این سوال باقیست که چند نفر از مخاطبان شبکه هایی همچون FOX، CNN، BBC، Sky و سایر شبکه های تلویزیونی خارجی مدیران و سیاستگذاران این رسانه ها را می شناسند؟ یا ما نام چند نفر از مدیران شبکه های تلویزیونی خودمان را می دانیم؟

توهم انتخاب جریان آزاد اطلاعات

به عنوان مثال در امریکا ۹۰ درصد از همه رسانه ها توسط ۶ شرکت بزرگ اداره می شوند. این ۶ شرکت عبارتند از: Comcast، Newscorp، Disney، Viacom، Time Warner و CBS. به عنوان نمونه ۳ برند رسانه ای معروفِ امریکایی CNN، HBO و Time متعلق به شرکت Time Warner هستند.

در واقع مخاطب این فضای رسانه ای فکر می کند با هزاران انتخاب مختلف و متنوع مواجه است و این خودش هست که از بین این موارد آزادانه به انتخاب می پردازد. در صورتیکه تعداد محدودی سیاستگذار، با ایجاد تعدد برند، انتخابهای افراد را از نقطه شروع شکل می دهند و شما صرفا از میان انتخاب این صاحبان رسانه مجبور به انتخاب هستید. به این می گویند: «توهم انتخاب» و دروغی به نام «جریان آزاد اطلاعات».

دیالوگ ماندگار فیلم نمایش ترومن

در ادامه با ارائه نمونه فیلمهایی که به بیان تسلط رسانه ها بر زندگی بشر امروزی و ماهیت مالکان رسانه ها پرداخته اند تلاش میکنیم توجه دانش آموزان را بیش از پیش نسبت به اهمیت توجه به فرستندگان پیام بالاتر ببریم. دو نمونه از این آثار که فیلمهایشان نیز در ادامه آمده است عبارتند از: فیلم سینمایی «نمایش ترومن» و انیمیشن کوتاه «راه حل طناب».

دریافت پاورپوینت درس ۱۰ کتاب تفکروسوادرسانه ای

فیلم ۱- پشت پرده هری پاتر

فیلم ۲- امپراطوری هالیوود

فیلم ۳- نمایش ترومن

فیلم ۳.۵- معرفی فیلم نمایش ترومن (ویژه معلمان)

فیلم ۴- راه حل طناب

منبع: http://ayenehschool.ir

پاورپوینت درس ۱۰ سوادرسانه‌ | بازیگردانان بزرگ پاورپوینت درس ۱۰ سوادرسانه‌ | بازیگردانان بزرگ پاورپوینت درس ۱۰ سوادرسانه‌ | بازیگردانان بزرگ پاورپوینت درس ۱۰ سوادرسانه‌ | بازیگردانان بزرگ پاورپوینت درس ۱۰ سوادرسانه‌ | بازیگردانان بزرگ پاورپوینت درس ۱۰ سوادرسانه‌ | بازیگردانان بزرگ پاورپوینت درس ۱۰ سوادرسانه‌ | بازیگردانان بزرگ پاورپوینت درس ۱۰ سوادرسانه‌ | بازیگردانان بزرگ پاورپوینت درس ۱۰ سوادرسانه‌ | بازیگردانان بزرگ پاورپوینت درس ۱۰ سوادرسانه‌ | بازیگردانان بزرگ پاورپوینت درس ۱۰ سوادرسانه‌ | بازیگردانان بزرگ پاورپوینت درس ۱۰ سوادرسانه‌ | بازیگردانان بزرگ پاورپوینت درس ۱۰ سوادرسانه‌ | بازیگردانان بزرگ پاورپوینت درس ۱۰ سوادرسانه‌ | بازیگردانان بزرگ پاورپوینت درس ۱۰ سوادرسانه‌ | بازیگردانان بزرگ پاورپوینت درس ۱۰ سوادرسانه‌ | بازیگردانان بزرگ پاورپوینت درس ۱۰ سوادرسانه‌ | بازیگردانان بزرگ پاورپوینت درس ۱۰ سوادرسانه‌ | بازیگردانان بزرگ پاورپوینت درس ۱۰ سوادرسانه‌ | بازیگردانان بزرگ پاورپوینت درس ۱۰ سوادرسانه‌ | بازیگردانان بزرگ پاورپوینت درس ۱۰ سوادرسانه‌ | بازیگردانان بزرگ پاورپوینت درس ۱۰ سوادرسانه‌ | بازیگردانان بزرگ پاورپوینت درس ۱۰ سوادرسانه‌ | بازیگردانان بزرگ پاورپوینت درس ۱۰ سوادرسانه‌ | بازیگردانان بزرگ پاورپوینت درس ۱۰ سوادرسانه‌ | بازیگردانان بزرگ پاورپوینت درس ۱۰ سوادرسانه‌ | بازیگردانان بزرگ پاورپوینت درس ۱۰ سوادرسانه‌ | بازیگردانان بزرگ

کانال سروش انجمن خانواده و اینترنت

نوشته های مشابه

بستن