تلگرام

مخاطب چگونه باید در «بحران»، پیام را مدیریت کند؟

مخاطب چگونه باید در «بحران»، پیام را مدیریت کند؟

✳️ در شرایط بحرانی، تولید و #دریافت_خبر خیلی مهم تر از شرایط معمولی است، عوامل تولید کنده خبر در رسانه های حرفه ای، و مخاطبان در #شبکه_های_اجتماعی در نقش تولید کننده، پرانرژی و فعال و در رقابتی برای نشان دادن همه جوانب امر به دیگران هستند. مخاطبان هم کاوشگرانه پیگیر ماجرا هستند و ابعاد مختلف آن را موشکافی می کنند.

✅در چنین شرایطی، آشفته بازاری از #رقابت_پیام صورت می گیرد. رسانه تبدیل به یک فروشنده تمام عیار می شود که انگار همه داشته هایش را حراج می کند. از سوی دیگر مخاطب هم یک خریدار تمام عیار است و مخاطبی که در شرایط عادی کمتر پیگیر اخبار است، در زمان بحران، به یک مخاطب پیگیر تبدیل می شود.

✳️رسانه در شرایط بحران ممکن است ضوابطش تغییر کند، مثلا در شرایط عادی کیفیت تصویر و صدا باید در حد مطلوب باشد و محتوا کاملا منطبق بر چارچوب های تعیین شده؛ اما در شرایط بحرانی این قاعده به هم می ریزد و می بینیم حتی یک چهره ممنوع التصویر هم، مدام روی آنتن می رود.

✅اولین نکته این است که #مخاطب، بسیار کمتر از آن چیزی که فکر می کند، نیازمند دریافت #اخبار_بحران و شناخت ابعاد مختلف ماجراست. عموما در بحران ها، مخاطب غافلگیر می شود و همانند تعلیق یک فیلم، منتظر یک پایان شگفت انگیز و عادی شدن وضعیت، است. با گذشت زمان اوضاع عادی می شود اما مخاطب فکر می کند اگر در جریان همه جزئیات باشد می تواند بهتر تصمیم بگیرد. در بسیاری از موارد بحران ها تاثیر چندانی بر روند عادی زندگی مردم ندارند. در وواقع مخاطب باید از خود بپرسد چقدر لازم است بدانم؟ یا چرا لازم است بدانم؟

✳️ نکته دوم این است که وقتی رسانه ها فروشنده کامل می شوند و مخاطب یک مشتری تمام عیار، ممکن است هر جنس بنجلی وارد #بازار_پیام شود. تعداد شایعات ایجاد شده پیرامون بحران اینقدر زیاد است که بر اصل ماجرا سایه می اندازد. مخاطب با یک تعلیق تمام عیار روبرو می شود که هر روندی را ممکن می بیند! هوشیاری مخاطب تنها راه حل ماجراست، مخاطب علاوه بر تکیه به #منابع_موثق باید به منابع نامعتبر بی اعتنا باشد. اخبار مشکوک را منتشر نکند و در نهایت اگر می تواند چنین خبرهایی را برای دیگران بی اعتبار کند.

✅ اما سومین نکته این است که بدانیم بسیاری از رسانه ها سعی می کنند از فرصت بحران، برای جذب مخاطب، به مثابه مشتری دائمی استفاده کنند. رسانه ها سعی می کنند از واقعه داستان بسازند و تا مدت ها آن را تحلیل و تفسیر کنند. مخاطب، اگر نداند دنبال چیست، در این دام میفتد و مشتری پیام هایی می شود که به آنها نیازی ندارد.

✳️ وقتی رسانه ها برای مدیریت بحران اتاق فکر تشکیل می دهند مخاطب هم بایستی دریافت پیام را مدیریت کند. در غیر اینصورت مخاطب، در آشفته بازار پیام دچار مشکل می شود.

مطالب مشابه

بستن