حامیان انجمن خانواده و اینترنت

شرکت فناوران توسعه امن

شرکت فناوران توسعه امن تولید کننده محصولات فارنزیکی و آزمایشگاهی ادله دیجیتال و خدمات امنیتی و ارزیابی امنیت مورد نیاز این سازمان در فضای تولید و تبادل اطلاعات محسوب می‌گردد. این شرکت با بهره گیری از فناوری‌های روز دنیا در راستای گام برداشتن در لبه دانش فناوری اطلاعات در این حوزه تاسیس شده و با بکارگیری نخبگان، قابلیت طراحی، تولید، بومی سازی محصولات و ارائه خدمات امنیتی به تمامی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی را دارا می‌باشد.

بستن