سواد رسانه ایشبکه های اجتماعیمقالات

سواد رسانه ای راهی برای رهایی از تأثیرات مخرب ماهواره | خانواده و فضای مجازی

سواد رسانه ای راهی برای رهایی از تأثیرات مخرب ماهواره

سواد رسانه ای راهی برای رهایی از تأثیرات مخرب ماهواره

سواد رسانه ای راهی برای رهایی از تأثیرات مخرب ماهواره – ماهواره تکنولوژی جدید و پیشرفته ای برای سهولت و دسترسی به امکانات و ارتباطات است، اما به وسیله ی همین ماهواره استفادهای هدفمند ی توسط دشمنان اسلام و آزادی و آزاد مردی و بر ضد فرهنگ اسلامی صورت می گیرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از ایران روشن سعید ثقه ای کارشناس رسانه و ارتباطات ضمن مرز قائل شدن برای نوع استفاده از ماهواره اظهار داشت:ماهواره میتواند کاربرد های متفاوتی داشته باشد برای برخی مخرب و برای برخی مثبت است ما باید ببینیم که گرایش فرد به کدام بخش و کدام برنامه از ماهواره است.

وی در رابطه با راهکار برای مقابله با اثرات مخرب ماهواره و نوع استفاده ی درست دانشجویان و دانشگاهیان از ماهواره بیان کرد : باید بینیم آیا فرد مورد نظر سواد رسانه ای دارد یا خیر،اثرات مخرب ماهواره بیشتر بر روی افرادی است که سواد رسانه ای ندارند و قادر به تجزیه و تحلیلی آن نیستند باید به افراد بیاموزیم تا بتوانند تجزیه  و تحلیل کرده و درک کنند هدف از ساخت یک برنامه چیست و منبی که برنامه را تولید کرده است با چه هدفی آن را تهیه کرده و دنبال چیست.

ثقه ای در رابطه با نحوی ارتقاع دادن سواد رسانه ی مردم و الخصوص دانشجویان اولین قدم را آشنایی بیشتر با رسانه دانست و اظهار داشت: برای آشنایی هر چه بهتر افراد برای فهم رسانه ای نهاد های مختلفی میتوانند فعالیت داشته باشند و از جمله ی آنها نهاد های مذهبی، خانواده ها و حتی رسانه ها و مراکز فرهنگی دانشگاه ها و مخصوصا اساتید دانشگاه ها هستند که تخصص رسانه ای دارند ، بنده با وجود اینکه سالها در این خصوص کار کرده ام اما کمتر اتفاق افتاده که از طرف دانشگاه ها برای اطلاع رسانی به دانشجویا ن انتخاب شوم و متاسفانه مسؤلین دانشگاه ها نسبت به تخصصی بودن این موضوع دقت پایینی دارند.

این کارشناس رسانه در رابطه با نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آگاهی بخشی به جوانان برای استفاده ی درست از ماهواره گفت: اگر تعبیر سیاسی از گفته های من نشود احساس میکنم به صورت عامدانه کاری  که درست و اصولی و تاثیر گزار باشد صورت نگرفته است.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشت اینست که دست اندرکاران شبکه های ماهواره ای صهیونیستها ، بهائیت خبیث و دشمنان اسلام ناب محمدی سلام الله علیه هستند که در کینه توزی آنها نسبت به  مسلمانان و فرهنگ غنی اسلام هیچگونه تردیدی نیست، بر همین اساس باید با آگاهی و آمادگی نسبت به عمل آنها حرکت کنیم و عکس العمل نشان دهیم.

مطالب مشابه

بستن