تلگرام

روش تحلیل انواع متن های رسانه ای با توجه به نوع متن:

بازدیدها: 648

روش تحلیل انواع متن های رسانه ای با توجه به نوع متن:

✅ نکته:

اشاره به ارزش های هفتگانه خبر، عناصر خبر ، سبک های تنظیم خبر، اجزاء خبر و اعتبار منبع (اعتبار علمی، اعتبار خبرگزاری) تنها مربوط به اخبار یا متون خبریست و در متون رسانه ای دیگر مانند تبلیغات بازرگانی کاربردی ندارد. اما موارد زیر را در متن های خبری (اخبار ) نیز می توان جستجو کرد.

? آنچه که از متون رسانه ای قابل دریافت و تحلیل است، مربوط به نکات زیر می باشد:

✅ مشخص کردن متن، زیرمتن و فرامتن یک پیام رسانه ای

✅ مشخص کردن اجزاء پیام رسانه ای مانند آن که:

?هدف از ساخت این پیام چه بوده؟
?از کدام تکنیک‌های اقناعی در این پیام رسانه ای استفاده شده است؟
?از چه جنبه های سخت افزاری و فنی در ساخت این پیام استفاده شده است؟
?از چه چاشنی هایی برای بالا بردن اثرگذاری پیام استفاده شده است؟

✅ مشخص کردن اعتبار منبع

?منبع این پیام چه کسی یا چه شرکتی است

✅ پاسخ به ۵ پرسشی که دربرابر هر پیام رسانه ای باید از خود بپرسیم

?این پیام را چه کسی ساخته است و از ساختن آن چه هدفی داشته است؟

? از چه تکنیک‌های اقناعی برای جلب توجه ما استفاده کرده است؟ (یکبار اشاره _در اجزاء پیام یا در ۵پرسش-کافیست)

?چه شیوه ای از زندگی،ارزش ها و چه زاویه دیدی در این پیام القاء یا تمسخر می شود؟

چه سبکی از زندگی را ترویج می کند؟

چه دیدگاه ، تفکر یا جهان بینی در آن موجود است؟ (سرمایه داری، مصرف گرایی، انسان محوری و لذت گرایی(اومانیستی)، ارزشی، سنتی و… )

?چگونه ممکن است افراد مختلف از این پیام برداشت های متفاوتی داشته باشند؟ ( اشاره به تفاوت دید از نظر جنسیت، سن، سبک زندگی، شغل، فرهنگ خانوادگی، فرهنگ ملی، تفاوت در جهان بینی، سلایق و ذائقه ها و موارد اشاره شده دیگر )

?چرا این پیام ارسال شده است؟

هدف از ارسال این پیام چیست و چه تأثیری روی فرد دارد؟

چه تأثیرات یا پیامدهایی می تواند روی جامعه داشته باشد؟

✅ کشف رابطه اقتصادی پیام رسانه ای:

? این پیام برای چه کسانی سود ایجاد می کند؟

?آیا این سود تنها اقتصادی است؟ یا می تواند فرهنگی، سیاسی و مذهبی نیز باشد؟ در این صورت، چه رابطه ای بین این ها و سود اقتصادی وجود دارد؟

?چه تأثیراتی روی وضعیت اقتصادی مخاطب می تواند ایجاد کند؟

?متولیان اقتصادی ساخت این پیام چه کسانی هستند؟(چه کسانی هزینه ساخت این پیام را تأمین می کنند؟)

✅ فهم و نقد بازنمایی ها و کلیشه های به کار رفته و یا کلیشه سازی های منفی (مانند اقلیت های مذهبی ، قومی،فرهنگی، ملیت ها و…)

✅ فهم و نقد اهداف سیاسی پنهان در محتوای رسانه ای

✅ نکته:

اشاره به ارزش های هفتگانه خبر، عناصر خبر ، سبک های تنظیم خبر، اجزاء خبر و اعتبار منبع (اعتبار علمی، اعتبار خبرگزاری) تنها مربوط به اخبار یا متون خبریست و در متون رسانه ای دیگر مانند تبلیغات بازرگانی کاربردی ندارد. اما موارد زیر را در متن های خبری (اخبار ) نیز می توان جستجو کرد.

? آنچه که از متون رسانه ای قابل دریافت و تحلیل است، مربوط به نکات زیر می باشد:

✅ مشخص کردن متن، زیرمتن و فرامتن یک پیام رسانه ای

✅ مشخص کردن اجزاء پیام رسانه ای مانند آن که:

?هدف از ساخت این پیام چه بوده؟
?از کدام تکنیک‌های اقناعی در این پیام رسانه ای استفاده شده است؟
?از چه جنبه های سخت افزاری و فنی در ساخت این پیام استفاده شده است؟
?از چه چاشنی هایی برای بالا بردن اثرگذاری پیام استفاده شده است؟

✅ مشخص کردن اعتبار منبع

?منبع این پیام چه کسی یا چه شرکتی است

✅ پاسخ به ۵ پرسشی که دربرابر هر پیام رسانه ای باید از خود بپرسیم

?این پیام را چه کسی ساخته است و از ساختن آن چه هدفی داشته است؟

? از چه تکنیک‌های اقناعی برای جلب توجه ما استفاده کرده است؟ (یکبار اشاره _در اجزاء پیام یا در ۵پرسش-کافیست)

?چه شیوه ای از زندگی،ارزش ها و چه زاویه دیدی در این پیام القاء یا تمسخر می شود؟

چه سبکی از زندگی را ترویج می کند؟

چه دیدگاه ، تفکر یا جهان بینی در آن موجود است؟ (سرمایه داری، مصرف گرایی، انسان محوری و لذت گرایی(اومانیستی)، ارزشی، سنتی و… )

?چگونه ممکن است افراد مختلف از این پیام برداشت های متفاوتی داشته باشند؟ ( اشاره به تفاوت دید از نظر جنسیت، سن، سبک زندگی، شغل، فرهنگ خانوادگی، فرهنگ ملی، تفاوت در جهان بینی، سلایق و ذائقه ها و موارد اشاره شده دیگر )

?چرا این پیام ارسال شده است؟

هدف از ارسال این پیام چیست و چه تأثیری روی فرد دارد؟

چه تأثیرات یا پیامدهایی می تواند روی جامعه داشته باشد؟

✅ کشف رابطه اقتصادی پیام رسانه ای:

? این پیام برای چه کسانی سود ایجاد می کند؟

?آیا این سود تنها اقتصادی است؟ یا می تواند فرهنگی، سیاسی و مذهبی نیز باشد؟ در این صورت، چه رابطه ای بین این ها و سود اقتصادی وجود دارد؟

?چه تأثیراتی روی وضعیت اقتصادی مخاطب می تواند ایجاد کند؟

?متولیان اقتصادی ساخت این پیام چه کسانی هستند؟(چه کسانی هزینه ساخت این پیام را تأمین می کنند؟)

✅ فهم و نقد بازنمایی ها و کلیشه های به کار رفته و یا کلیشه سازی های منفی (مانند اقلیت های مذهبی ، قومی،فرهنگی، ملیت ها و…)

✅ فهم و نقد اهداف سیاسی پنهان در محتوای رسانه ای

کانال سروش انجمن خانواده و اینترنت

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا