خانواده و اینترنت پوستر آموزشی - انجمن خانواده و اینترنت

خانواده و اینترنت پوستر آموزشی

خانواده و اینترنت پوستر آموزشی

خانواده و اینترنت پوستر آموزشی – مجموعه آلبوم های پوستر آموزشی موضوعی مرتبط با خانواده و فضای مجازی

خانواده و اینترنت پوستر آموزشی
خانواده و اینترنت پوستر آموزشی

۱- آلبوم کودکان و فضای مجازی

۲- آلبوم اینفوگراف های آموزشی

 

۳- آلبوم تلفن همراه و زندگی اجتماعی

 

۴- آلبوم سرقت اطلاعات در فضای مجازی

 

۵- آلبوم بازی های رایانه ای

 

۶- اینفوگراف های جرائم رایانه ای

 

انجمن حمایت از خانواده در اینترنت با هدف افزایش آگاهی جامعه در خصوص فرصت ها و تهدیدات خانواده در فضای مجازی تشکیل شده است. این انجمن می کوشد آگاهی والدین، معلمان و متولیان فرهنگی جامعه را در خصوص فضای مجازی ارتقاء دهد و با آشنایی آنها با شیوه های استفاده امن از اینترنت و خدمات متنوع آن، از خانواده ها در کنترل مخاطرات تهدید کننده کودکان و نوجوانان حمایت کند و با گسترش فرهنگ استفاده مناسب از اینترنت در خانواده های ایرانی، گامی در جهت تربیت نسلی سالم و پر امید برای کشور عزیزمان بردارد.

خانواده و اینترنت پوستر آموزشی ,خانواده و اینترنت پوستر آموزشی ,خانواده و اینترنت پوستر آموزشی ,خانواده و اینترنت پوستر آموزشی ,خانواده و اینترنت پوستر آموزشی ,خانواده و اینترنت پوستر آموزشی ,خانواده و اینترنت پوستر آموزشی ,خانواده و اینترنت پوستر آموزشی ,خانواده و اینترنت پوستر آموزشی ,خانواده و اینترنت پوستر آموزشی ,خانواده و اینترنت پوستر آموزشی ,خانواده و اینترنت پوستر آموزشی ,خانواده و اینترنت پوستر آموزشی ,خانواده و اینترنت پوستر آموزشی ,خانواده و اینترنت پوستر آموزشی ,خانواده و اینترنت پوستر آموزشی ,خانواده و اینترنت پوستر آموزشی ,خانواده و اینترنت پوستر آموزشی

پوستر آموزشیبه کانال تلگرامی انجمن خانواده و اینترنت بپیوندید. familyweb@

کانال سروش انجمن خانواده و اینترنت
دکمه بازگشت به بالا