خانواده و اینترنتمقالات

تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان | خانواده و فضای مجازی

بازدیدها: 443

تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان

تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان – جدیدترین کنجهای خیابان, گذرگاه ها و میدانگاههایی که زمانی پاتوق نوجوانان بودند را می توان درون چهاردیواری خانه یافت

جدیدترین کنجهای خیابان، گذرگاه ها و میدانگاههایی که زمانی پاتوق نوجوانان بودند را می توان درون چهاردیواری خانه یافت . آنها مدلهای الکترونیکی چیزهای واقعی هستند که به راحتی ازطریق کا مپیوترهای خانگی قابل دسترس می باشند . از نظر نوجوانان این پاتوقهای مجازی کمتر ازنمونه های واقعی مهم یا واقعی نیستند.چه چیز نوجوانان را جذب دنیای اینترنت می کند؟ منافع و خطرات اکتشاف آنها در این قلمرو کهممکن است بدل به بنیان هزاره جدید در بزرگسالی آنها شود کدام است؟

 • دلایل رفتار نوجوانان چیست؟

برای پاسخ به این سوالات بگذارید ابتدا برخی نیازها و انگیزه های اساسی و به هم پیچیده نوجوانان را در نظر گیریم. هیچ یک از این مطالب اطلاعات جدید یا تکان دهنده ای نیستند . روانشناسان ووالدین مدتهاست این مسایل را می دانند.گرچه این اصول بنیادین و آشنا می تو انند ابزارهای راحتی برای درک چرایی رفتار نوجوانان در این سرزمین ظاهرا غریب و بیگانه به نام فضای مجازی باشند:

آزمایش و اکتشاف هویت نوجوانان سعی می کنند دریابند. کی هستند. در واقع این مساله ای است که همه ما با آن درگیر هستیم یک فرایند مادام العمر اما برای نوجوانانی که در آستانه ترک خانه و تشکیل زندگی هستند این مسا له شدت بیشتری دارد .من چه نوع فردی هستم؟ میخواهم با زندگی ام چه کنم؟ چه نوع روابطی می خواهم؟ اینها پرسشهای دشواری هستند که پاسخ برخی را میتوان در فضای مجازی یافت.

صمیمت و تعلق داشتن انسان طی دوران نوجوانی روابط صمیمانه جدیدخاصه با جنس مخالف را آزمایش می کند . آنها به دنبال همراه و گروههای جدیدی می گردند که در کنارشان احساس تعلق کنند. تمامی این روابط بدل به بخش بزرگی از فرایند اکتشاف هویت فرد می گردند.روی اینترنت،ترتیب تقریبا نامحدودی از افراد و گروهها افراد و گروههای مختلف با انواع مختلف شخصیت، گذشته، ارزشها و علایق وجود دارد.

 • جدایی از والدین و خانواده

در جستجوی نوجوان به دنبال هویت خود، روابط و گروهها رابطه نزدیکی با انگیزه او برای جدایی از والدین دارد . آنها می خواهند مستقل باشند، و کارها را به سبک خود انجام دهند .این امرفرایندی هیجان انگیز است و فضای مجازی مکانی هیجان انگیزبرای ارضای نیازهای روحیه ای پیشگام و ماجراجو است، خاصه زمانی که والدین تقریبا هیچ چیزدرباره اینترنت نمی دانند. از سوی دیگر نوجوان کمی درباره فرایند جدایی / تفرد اضطراب دارد . چرا که به پدر،مادر و موطن متکی بودن مزایایی نیز دارد. جذابیت اینترنت شاید یکی از دلایلی که برای بسیاری نوجوانان بسیار فریبنده است آن است که این دوگانگی را ممکن می سازد.می خواهید افراد جدیدی را ملاقات کنید؟ کار های هیجان انگیز انجام داده و به اکتشاف جهان بپردازید؟و در عین حال در خانه باقی بمانید؟ در اینترنت می توانید هر دو را به صورت همزمان انجام دهید.می داند . گرچه « تغییر ناگهانی و اضطراب » تخلیه پرخاشگری – نظریه قدیمی – نوجوانی را دوره ممکن است این نظریه کمی ملودرام باشد، اما سالهای نوجوانی دوره دشوار و اضطراب آوری درزندگی است . انتظاراتی که از سوی خانواده، مدرسه و دوستان وجود دارد می تواند آشفته کننده به نوعی تخلیه کنید . . . به لطف گمنامی، و ورود و خروج آسان در فضای مجازی!

 • پاتوق نوجوانها کجاست؟

از آنجا که ممکن است برخی خواننده گان با اینترنت آشنا نباشند ،توضیح مختصری درباره مکانهایی که نوجوانها زیاد به آنها سرمی زنند می دهم. بنابراین جهان نسبتا پیچیده فضای مجازی را به چهاررده تقسیم می کنم.

▪ وب سایتها : صفحات یا مجموعه صفحاتی وجود دارند که نوجوانان می توانند از آنها بازدید کنند.این صفحات ممکن است توضیحات اندکی درباره یک ستاره موسیقی، صفحات اصلی دیگرنوجوانان که در آنها خود را توصیف کرده اند، مقاله ای درباره انقلاب فرانسه، یا یک کتاب اینترنتی باشد. صفحات وب همچنین شامل تصاویر، کلیپ های ویدیو یی، موسیقی و صداها نیز می شوند .آنها حاوی منابع عظیمی از ایده ها، بینشها و بصیرتها برای نوجوانان مشتاق کشف هویت خود وراهی در زندگی هستند.

▪ گروههای پست الکترونیک : پست الکترو نیک ابزار ارتباطی قدرتم ند، انعطاف پذیر و آسان و تنهایک نامه الکترونیکی ساده که از طریق اینترنت فرستاده می شود نیست . تبادلات پست الکترونیک چیزی بیش از یک مکالمه است .می توان از طریق تعاملهای پست الکترو نیک روابط پیچیده وظریفی را برقرار کرد . پست الکترو نیک بدل به فضای روانشناختی شده است که در آن نوجوانان بایکدیگر زندگی می کنند و یک زوج رابطه احساسی و صمیمانه ای با یکدیگر ایجاد می کنند.

گروههای افرادمیتوانند از طریق لیستهای پست الکترو نیک که به نام لیست ذخیره شناخته میشوندبا یکدیگر مکاتبه کنند.از نظر برخی افرادویژگی جذاب ارتباط نوشتاری همچون پست الکترونیک آ نست که نمی توانید صدای طرف مقابل را شنیده یا او را ببینید .البته این امر رابطه را تا حدی مبهم و گمنام میسازد، که افراد را تشویق میکند چیزهایی بگویند که در حالت عادی هرگز چنین چیزی نمی گویند. روانشناسان این امر را تاثیر مهارزدای اینترنت می نامند. چت رومها نیز جذابیت زیادی برای نوجوانان دارند. نوجوانان در M UD چت رومها، پیام های فوری و چت روم ها و از طریق پیام های فوری در زمان واقعی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.به بیان دیگر در یک زمان پشت کامپیوتر نشسته و پیام هایی برای یکدیگر تایپ می کنند . همانطورکه دوستان با یکدیگر یا با گروهی صحبت میکنند، باقی میتوانند ناظرپیامهای رد و بدل شده باشند.همچنین میتوان پیام خصو صی برای فردی فرستاد که گروه نمیتوانند آن را ببینند.

پیامهای نوشتاری از طریق تلفنهای موبایل نیز در رده ارتباطات همزمان قر ار می گیرند، گرچه نوجوانها از این نوع ارتباط نوشتاری برای مکالمات غیرهمزمان و با تاخیر استفاده می کنند.در محیطهای چت مولتی مدیا همچون پالاس، مکالمات نوشتاری در اتاقی بصری رخ داده وشرکت کنندگان برای بازنمود خود از آیکون های بصری کوچکی به نام آواتار استفاده می کنند.برخی نوجوانان دوست دارند خود را به صورتهای تخیلی با تغییر نام، سن، هویت یا حتی بدل به جهان فانتزی پیچیده ای (MUD) جنسیت خود ارا یه کنند. برخی محیطهای چت (برای مثال می شوند که در آن نوجوان نقشها و سناریوهای تخیلی خلق می کند، به رمان زنده ای با شخصیتها و طرح کلی آن ، یا یک مهمانی هالوین با نقشها و فرهنگ غریبش می ماند . همانطور که درباره فضای مجازی با کاربران متعدد (Multi-user dungeon) پست الکترونیک دیدیم، ندیدن با وجود شنیدن صدای طرف مقابل ، چت را تبدیل به شیوه ارتباطی گمنام و مبهمی می سازد، خاصه آنکه افراد ممکن است جز نام مستعار که میتواند هر نام تخیلی باشد نام اصلی طرف مقابل را نیز نمی دانند.تابلوهای پیام : تابلوی پیام که گاهی اوقات به نامهای متعددی (فوروم،گروههای بحث یا گروههای خبری) نیز خوانده م یشود، به یک تابلوی اعلانات الکترونیکی می ماند . افراد به س ایت خاصی روی اینترنت متصل شده و پیامهایی برای یکدیگر ارسال میکنند .اما این مکالمه بر خلاف چت در زمان واقعی انجام نم یشود. شما هر زمان که بخواهید می توانید وارد سایت ش ده و پیامهای دیگران را بخوانید. معمولا هرگروه مختص موضوع خاصی مانند گروه موسیقی است.یوسنت که خانه اصلی تمامی گروههای خبری است شامل ده هاهزار گروه میشود که در برگیرنده هرگونه موضوعی هستند.برخی از این گروه ها برای نوجوانان درحکم خانه هایی دور از خانه اصلی آنهاست. برخی وب سایت ها نیز از این تابلوی اعلانات استفاده میکنند . پستهای گروههای خبری نیز مانند پست الکترونیک و گروههای خبری شیوه ارتباطی گمنامی هستند.

▪ وبلاگ: نوع دیگری از ارتباط نوشتاری غیرهمزمان مانند پست الکترونیک و پیام فوری.وبلاگها هستند که نوعی دفترچه خاطرات اینترنتی به شمار می روند. نوجوانان اغلب برای ثبت افکار و احساسات خود درباره حوادث روزمره از وبلاگ استفاده می کنند . آنها م یتوانند دسترسی به وبلاگ خود را تا بدان جا محدود کنند که تنها دوستانشان بتوانند یادداشتهای آنان را خوانده و پاسخ ارسال کنند، اما اغلب ژورنال ها در دسترس همگان قرار دارند امری که گاهی اوقات حین تایپ افکار واحساسات درونی خود آن را فراموش م یکنند. نوجوانان می توانند برای مکالمه با دوستانشان درباره موضوعات مورد علاقه خود از وبلاگها مانند تابلوی پیام استفاده کنند . نوجوانان خلاق وبلاگی رابه عنوان ژورنال فرد تخیلی که ایجاد کرده اند یا گروه و سازمان ساختگی استفاده می کنند.اغلب اینگونه وبلاگها تفریحی شخصی برای نوجوانان و دوستانشان محسوب می شود.کنفرانس وید یویی دیگر و یژگی نسبتا جدید فضای مجازی است .افراد با استفاده از دوربین ویدیویی و میکروفون میتوانند حین صحبت یکدیگر را دیده یا صدای هم را بشنوند.مخارج و گوناگو نی مشکلات تکنیکی کنفرانسهای وید یویی با ک یفیت بالا با عث شده است این شیوه،گونه ارتباطی چ ندان معمولی میان نوجوانان نباشد و تنها افراد معتاد به کامپیوتر چنین چالشی را می پذیرند.

اکنون که با پاتوقهای احتمالی نوجوانان آشنا شده ایم بگذارید بر مزایا و معایب آنچه در این مکانها انجام می دهند تمرکز کنیم . مساله مهمی که باید درباره فضای مجازی به خاطر داشت نقاط قوت وضعف آنست، چرا که مانند بسیاری چیزها در زندگی، خوب و بد به هم آمیخته اند.

 • دانستن چگونه: کسب مهارتهای جدید

خوشتان بیاید یا نه کامپ یوترها بخشی از زندگی مدرن هستند .آموختن درباره آنها دیگر تردستی شعبده بازها با لیوانهای دسته دار و جاخودکاری های جیبی نیست . تمامی نوجوانها برای آنکه درهزاره جدید بتوانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند می بایست با کامپیوتر آشنا باشند . آیا دیگرهیچ شغلی هست که نیاز به آشنایی حتی جز یی با کامپیوتر نداشته باشد؟ این حقیقت که فضای مجازی اینقدر برای نوجوانان جذاب است شاید یک موهبت باشد.نوجوان خواهان اکتشاف است ، قصد تنها چت کردن صرف نیست : آنها می خواهند برنامه هایی

بنویسند که فعالیتهای اینترنتی اشان را بصورت خودکار انجام دهد، صفحات وب خلق کنند، بادوربینهای دیجیتالی عکس هایی گرفته و به صورت آنلاین برای دیگران ارسال کنند.این امر باعث میشود احساس خوبی درباره خود داشته ، دوستانشان را تحت تاثیر گذارده و در میان جمع موقعیتی بیاب ند. نوجوان برای بالا رفتن از نردبام اجتماعی در اینترنت می بایست بیشتر وبیشتر درباره کامپیوتر بیاموز د،و آ نرا کار دشواری نمیداند.آنها حس پیشرفت را دوست دارند، و این کامپیوتر است که دانش شان را تقویت کرده و به آنها عزت نفس می دهد.کسب مهارت از کامپیوتر فراتر می رود . برای مثال طراحی یک صفحه وب یا وبلاگ نیازمند مهارت در طراحی، ط رح بندی صفحات، و نوشتن است که در عین فنی بودن خلاقا نه نیز هست .حتی اگر یک نوجوان فقط بخواهد در چت روم، وبلاگ، تابلوهای پیام یا پست الکترو نیک با دوستانش صحبت کند می بایست بنویسد .آنها با کلمات، دستور زبان و شیوه های خلاقانه برای بیان خود دست و پنجه نرم می کنند. صحبت نوشتاری چالشی مجذوب کننده و خلاقانه است ازاین رو بسیاری از نوجوانان جذب آن می شوند. فضای مجازی با وجود بی میلی معلمان زبان انگلیسی بیشتر از هر حادثه تاریخی دیگری می تواند نوجوانان را تشویق کند تا بنویسند.از سوی دیگر برخی افراد همان معلمان انگلیسی از املا و دستور زبان جهش یافته پست الکترونیک و خاصه پیام فوری به وحشت افتاده اند . در حقیقت برای افراد ناآشنا این زبان کشف ناشدنی است . این مسا له به این خاطر است که سبک موجز و عامیانه پیام کوتاه یک زبان جد یداست که مکالمه را کارا ساخته و هویت نوجوان را به عنوان عضوی از یک گروه منحصر بفرد با زبانی منحصر بفرد ارتقاء می دهد.

 • با دانستن: یافتن اطلاعات

یکی از راههایی که نوجوانان هویت فردی خود را تثبیت میکنند اکتساب حقایق و فلسفه های جدید است، که شامل مهارتهای ناشی شده از این اطلاعات نیز م یشود. یکی از ویژگی های جذاب اینترنت در نظر نوجوانان آنست که هیچ ممنوعیتی در رابطه با اطلاعات وجود ندارد.فضای مجازی خیلی کم توسط حکومت، مدرسه، والدین و بطور کلی بزرگسالان کنترل می شود.برخی نوجوانان هرچه که می خواهند روی وب منتشر می کنند . فضای مجازی سرحد اطلاعاتی جدید، و منتظر کشف شدن است . اکتشاف این اطلاعات می تواند نیاز به احساس جدا و متفاوتبودن از والدین را ارضاء کند.اینترنت کتابخانه بسیار وسیعی است که هرموضوع قابل تصوری را پوشش میدهد.در برخی جنبه ها و حداقل از نظر نوجوانان حتی بهتر از برخی کتابخانه ها هم هست . در کتابخانه عمومی چقدراطلاعات می توانید درباره گروه های موسیقی یا ستاره های تلویزیونی مورد علاقه خود پیدا کنید؟ممکن است برخی ادعا کنند که اطلاعات موجود روی اینترنت به درد نخور هستند . البته آنچه به نظر یک نفر بدرد نخور می رسد ممکن است در نظر فرد دیگر ارزش مند باشد . شاید جنبه مثبت این مسا له غامض آن باشد که ا ینجا نوجوانان می بایست درباره مفید یا مضر بودن اطلاعات تصمیم گیرند. افراد بدبین ادعا م یکنند که نوجوانان فاقد توانایی قائل شدن این تمایزها هستند، و در برخی موارد ممکن است حق با آنها باشد. اما بسیاری از نوجوانان این چالش را می پذیرند . آنها و در حقیقت همه ما مجبور هستیم در این عصر جدید اطلاعات تبدیل به مصرف کنندگان دانای اطلاعات شویم . اما یک مساله حتمی است و آن این که آنها می بایست طریقه جستجو برای اطلاعات مورد نظر خود را بیاموزند . آنها برای استفاده از یک موتور جستجو می بایست در مورد منطق بولین ۲ و اختلافات جزیی کلمه بندی کردن عبارت مورد نظر خود را بدانند.این موضوع باعث می شود قبل از آنکه اطلاعات را بیابند درباره موضوع مورد نظر خود فکر کنند.حالا به خبرهای بد می پردازیم . بهتر است از برخی اطلاعات و مهارتهایی که ممکنست نوجوانان به دنبال آنها بگردند هرزه نگاری، مواد مخدر، شیوه های اعمال خشونت حذر شود.والدین هرگز نمی خواهند فرزندشان طرز درست کردن مخدر، سکس یا یک بمب را یاد بگیرد.البته مطالب مبهم تر دیگری نیز هستند . برای مثال اگر یک نوجوان بنا به دلایل شخصی اطلاعاتی درباره سقط جنین یا همجنس باز شدن بخواهد چه؟ آیا می بایست به این اطلاعات دسترسی داشته باشد؟ آزادی اطلاعات، ویژگی کنترل اطلاعات و ارزشهایی که روی نگره های ما درباره اطلاعات تاثیر می گذارند از آن دسته مواردی هستند که هرکسی می بایست با آنها روبرو شود.

 • گردآوری اطلاعات درباره جهان

دانش آموز ان آمریکا یی تمایلی به دانستن مسا یل جهانی ندارند . برای بسیار ی از آنان نام بردن تنها سه کشور مدیترانه ای نیز دشوار است. با این حال فضای مجازی این امکان را به نوجوانان میبخشد تا دیگر هم نوعان خود در سراسر جهان را ملاقات کنند . بسیاری از گروههای خبری و چت رومها بین الملل ی بوده و بح ثها و مشاجرات میان فرهنگی معمول هستند . شنیدن اخبار مربوط به یک فاجعه طبیعی از زبان دوست مستقر در آن کشور تاثیر بیشتری نسبت به دیدن اخبار مربوط به آن دارد. شنیدن نظرات افراد خارجی نسبت به آمریکایی ها می تواند تاثیری بیدار کننده داشته باشد.اگر آنها به اندازه کافی وقت صرف این گروههای آن لاین کنند، پیدا کردن دوستان مکاتبه ای ازکشورهای دیگر اجتناب ناپذیر است . مقایسه کردن زندگی خانوادگی، مدرسه، فرهنگ و سیاستهای منطقی کاربردی در موتورهای جستجوی اینترنتی (Boolean)

ملی، یکی از جنبه های هیجان آور این گونه روابط است، در ضمن نوعی اسم و رسم نیز به همراه میاورد. زمانی که در کلاس مطالعات اجتماعی به معلم خود می گویید که دوست فرانسوی،استرالیایی، تایوانی در فضای مجازی دارید فقط می تواند بگوید : وه . . .آیا رویارویی نوجوانان با ملیتهای مختلف در اینترنت جنبه های منفی نیز دارد؟در چت روم، گروههای خبر ی و پست الکتر ونیک معمولا صورت طرف مقابل را ندیده یاصداهاشان را نمی شنوید ، ذهن تلاش می کند این ابهام را از میان ببرد . افراد ممکن است تعصبات و کلیشه های خود را به آن جسم سایه وار در انتهای د یگر اینترنت فرافکنی کنند .ممکنست گمنامی ناشی از ندیدن یا نشنیدن باعث شود نظرات متعصبانه و کلیشه ای بر روابط حاکم شوند.و یانوجوانان که اغلب روی غرور گروهی یا درون گروهی خودحساب میکنند،بدل به هدفهای اولیه طرد ناخوشایند افراد خارجی شوند.اما اینجا مساله اینترنت نیست،بلکه تعصبات موجود است.

 • اکتشاف مهارتهای اجتماعی و هویت فردی

اگر نوجوان و قت زیادی را صرف مکالمه در اینترنت کند، ناخودآگاه مهارتهای اجتماعی اش پیشرفت خواهند کرد . آنها با افرادی با رده سنی و پیشینه فرهنگی متفاوت روبرو خواهند شد،بنابراین فرضت دارند چگونگی ارتباط برقرار کردن با افراد مختلف را بیاموزند . این مهارتها تحت شرایط بهینه به زندگی واقعی نیز منتقل خواهند شد. متاسفانه بسیاری از نوجوانها از چت روم همچون بازی کام پیوتری استفاده میکنند، از آنجاکه نمی توانند فرد پشت کلمات تایپ شده یا آواتارها را دیده یا صدایش را بشنوند طوری رفتار م یکنند گویی آن فرد نوعی روبات یابازی وید یویی است. بنابراین به استفاده از ناسزا ،کنایه های جنسی نامناسب و دیگر کلمات ناخوشایند رو می آورند. گمنامی و توانایی پنهان شدن، این سوء استفاده را بسیار آسان نموده و راهی امن و آسان برای تخلیه ناکامیهای زندگی واقعی در اختیار می گذارد.زده می شود. آنها می توانند « اسنرت ۳ » در برخی گروههای اینتر نتی به نوجوا نان دردسر ساز برچسب به راستی آزار دهنده باشند. حتی در موارد خاص ممکنست خاصه هنگامی که تلاش کنند سیستم در دنیای مجازی به کاربر منفور یا آزاردهنده اطلاق می شود. افرادی که از گمنامی سوءاستفاده کرده به: (Snert) ابراز مطالب توهین آمیز یا جنسی ناخوشایند می پردازند.

کامپیوتری را هک کنند از گروه طرد شوند.البته تمامی نوجوانان چنین تمایل شدیدی به سوءرفتاردر اینترنت ندارند . هرچه شدت این رفتارشان بیشتر باشد، احتمال آنکه در زندگی واقعی مشکل داشته و از اینترنت برای تخلیه و فرار از تنشهای زندگی واقعی استفاده کنند بیشتر است.فضای مجازی هرگونه امکانی در اختیار نوجوانان می گذارد تا نیاز به بیان، اکتشاف و تجربه هویت خود را ارضا ء کنند .جنبه مف ید گمنامی اینترنتی آنست که افراد تشویق میشوند به بیان مسایلی درباره خود بپردازند که در زندگی واقعی چ ندان تمایلی به آشکار کردن آنها ندارند .کودکان از این طریق مسایل زیادی درباره خود می آموزند .ساختن وبلاگ یا وب شخصی تمرین فوق العاده ای است که به شما کمک میکند از طریق آنچه میخواهید آشکار کنید به کیستی خود پی ببرید.در فضای مجازی و بازی تخیلی آن لاین، نوجوانان انواع مختلف ی از هوی تهای تخیلی که بیانگرآرزوها، تر سها و نیازهای پنهان آنان است را تجربه می کنند.

کاراکتری که برای خود خلق می کنند به آنها امکان می دهد تا مانند فردی که تحسین می کن ند رفتار نم وده، و تحت شرایط ایده ال ازطریق کاراکتری که خلق کرده اند مسا یلی درباره خود بیاموزند.در شرایط نه چندان ایده ال پرسونای آن لاین،بی آنکه تغییر یا بینش فردی را بهمراه داشته باشد به راه دیگری برای تخلیه ناکام یها و کشمکشهای زندگی بدل می شود.این مساله به تفاوت استفاده از کاراکترآن لاین برای حل مشکلات و یا ابراز صرف آنها باز می گردد.تفاوت مهم میان مکالمات آن لاین و آف لاین آ نست که از برخی ناشی گریهای تعاملا ت رو در رو و آنی با همتایان برای نوجوانان کم سن و سال کاسته شده و باعث می شود هنگامی که آن لاین هستند بیشتر به برقراری ارتباط بپردازند. این مساله همان خاصیت مهارزدایی آن لاین است. ابراز محبت به معشوقه احتمالی از طریق پیام فوری راحت تر از مکالمه رو در رو در مدرسه است. متاسفانه ترک کردن طرف مقابل نیز راحت تر است . گرچه زمانی که نوجوان می کوشد از این گونه موقعیتهای اح ساسی در زندگی واقعی اجتناب کند ،راهبری موقعیت به صورت آن لاین راه خوبی برای تمرین مهارتهایی است که بعدها به رویارویی های واقعی وی تعمیم خواهد یافت.

 • جایی که همه شما را می شناسند

نوجوانان بیش از هر چیز دیگر برای یافتن دوست جلب اینترنت می شوند. آنها گروههای جدید می یا بند،احساس تعلق میکنند، وارد جایی می شوند که دیگران آنها را می شناسند،و میتوانند از آن طریق گروهی را انتخاب و یا حتی خلق کن ند. تکنولوژی فضای مجازی به لحاظ شیوه های تشکیل گروه برتری دارد، و نوجوانان از این مز یت استفاده م یکنند چراکه پیوستن و یا تشکیل یک گروه اهمیت بسیاری در هویت در حال تکامل آنها دارد. اما موقعی که در یک گروه هستند چه می کنند؟لطیفه تعریف م یکنند، بازی م یکنند،از والدین و معلمان خود شکایت کرده و از زندگی واقعی خود صحبت م یکنند،از یکدیگر حمایت کرده و یکدیگر را نصیحت میکنند ،همان کاری که در زندگی واقعی انجام می دهند. اما این مساله جنبه منفی نیز دارد . نوجوانان ممک نست به گروههای آن لاینی ملحق شوند که چندان مورد علاقه آنان نیست .گروههای سیاسی افراطی ،رسوم شیطان پرستی، مجالس عیاشی آن لاین که در زندگی واقعی نیز وجود دارند ،از این دسته اند . زمانیکه در اتاق خواب پشت کامپیوتر نشسته اید شرکت در این گروهها آسانتر است.مشکل معمول روابط یا گروههای آن لاین سطحی و موقتی بودن آنهاست. فضای مجازی ممکن است به نظر چنان سورئال،و حتی تخیلی ذهنی برسد که برخی افراد حتی در صورت برخورداری از سطح احساسات و تعهد ات بالا آن را جدی نمی گیرند.چنین وضعیتی به برنامه تلویزیونی متقابل میماند که شما را از نظر احساسی درگیر نموده،اما تنها یک برنامه تلویزیونی است. برای نوجوانانی که مشتاق یافتن گروه یا دوستان خوب هستند ،زمانیکه رفقایشان به یکباره و بدون توضیح حقیقت خود را تغییر م یدهند،عقب می کشند یا بطور کلی ناپدید می شوند لطمه زیادی میبینند. با یک کلیک ماوس شما بدون به جا گذاش تن هیچ گونه ردپایی محو شده و مس توانیدحتی بدون گفتن خداحافظی بروید . در این جا خداحافظی کردن آسان است .سطحی و موقتی بودن روابط اینترنتی همواره صادق نیست . افراد در فضای مجازی دوستان خوبی یافته و رابطه خود راحفظ م یکنند. اما همراهان سطحی آنقدر هستند که این مسا له را ،خاصه بر ای نوجوانانی که در رابطه با مسایلی همچون صمیمیت، اعتماد و وفاداری حساس هستند، بدل به نومیدی مشکل سازی کنند.

 • سکس مجازی

از آنجا که وارد مقوله صمیمیت شدیم، بگذارید به جذابیت دیگری که نوجوانان را به سوی فضای مجازی می کشد بپردازیم: سکس مجازی. همه می دانند نوجوانان به سکس علاقه بسیار دارند.این موضوع یک ماجراجو یی است که ترشح هورمونهایشان را افرایش داده و راهی برای جد ا شدن از والدین و نگرانی، خشم و عصیان است. برایشان به معنای گسترش یک هویت بالغ است.اما سکس مجازی چیست؟ معمولا شامل صحبتهای تحریک آمیز از طریق تایپ توصیف دقیق رفتار، و احساس ناشی از آن ، یا تبادل عکس می شود، اما این کار ممکن است پیچیدگی تکنیکی غیرضروری باشد که می تواند بازی آزاد تخیل را محدود کند.

حال اینکه آیا والدین با اینکار مخالف هستند یا نه به ارزشهای آنان، م یزان صراحت سکس مجازی و قرارهای ا ینترنتی بستگی دارد .برخی گمان م یکنندکه گمنامی در سکس مجازی معض ل بوده و این نوع س کس سطحی،مصنوعی و غیرطبیعی است ،یا اینکه سکس به هر نوع و شکلی برای نوجوان نامناسب است . برخی ممکن است فکر کنند نوجوان به هر ترتیبی که شده به تجربه سکس خواهدپرداخت،پس چرانباید به آنها اجازه دادعلایق جنسی خود را ازطریق ملاقاتهای آن لاین ارضاء کرده یا درباره سکس بیاموزند؟ فردی به من گفت : من به شخصه اینکار را امن تر از اکتشاف کنجکاوی جنسی در صندلی عقب ماشین یا صندلی های ورزشگاه می دانم.ترجیح نمی دهید بدانید فرزندتان در خانه و در امان است؟ مشکل تنها زمانی بروز م یکند که آنان خواهان ملاقات فردی به صورت آف لاین باشند.

 • شکارچیان بزرگسال

یک مساله بغر نج زندگی آن لاین آنست که هرگز نمی توانید در باره هویت طرف مقابل مطمئن باشید، یک دختر ۱۷ ساله ممک نست مردی ۴۷ ساله باشد. برخی چت رومها در جهت حمایت کودکان در برابر این بزرگسالان کنترل می شوند، اما هیچ گونه نظارتی بر بسیاری از آنها وجود ندارد.حتی در گروههایی که تحت نظارت قرار دارند راهی برای جلوگیری از بزرگسالان شکارچی که برای جلب توجه جوانان تظاهر به جوان بودن میکنند وجود ندارد.اگر یک شکارچی تظاهر به نوجوان بودن نکند، خود را به عنوان محرم اسرار و همدرد و حمایت کننده وی جلوه داده و او را تشویق می کند تا مشکلات ش خصی خود را با وی در میان نهاده و ازنظر احساسی به او وابسته شود . در این حالت نوجوانان مشکل دار که نسبت به والدین خود بیگانه و بطور کلی تنها هستند بسیارآسیب پذیر تر ند.این استراتژی ها همان هایی هستند که شکا رچیان درزندگی واقعی خود از آن استفاده میکنند. اینترنت تنها راه دیگری برای سوءاستفاده از کودکان است.می بایست برخی قوانین را به کودکان آموخت که قابل تعمیم به ملاقات با بزرگسالان مشکوک درزندگی واقعی نیز باشد: اطلاعات شخصی را نزد افراد بیگانه فاش نکنید . شماره تلفن یا آدرس خود را در اختیار آنهانگذارید. اگر فردی شما را مضطرب کرد یا از شما خواست کار اشتباهی انجام دهید از اینترنت خارج شوید.

نام کاربری فرد را بنویسید و والدین خو د را مطلع کنید تا بتوانند با مسوولین آن چت روم تماس گیرند. از افراد بیگانه هدیه نگیرید و حتی اگر از شما خواستند، با کسی تماس نگیرید. بدون نظارت خانواده هرگز به صورت آف لاین با کسی ملاقات نکنید.والدین می بایست بدانند کودکانشان با چه افرادی چت می کنند . در واقع والدین می بایست کودکانی را که در زمینه رویارویی با پیشروی ها یا استراتژی های ناخوشایند از خود بصیرت نشان می دهند تشویق کنند. پدری به من گفت:یکبار در یکی از چت رومهای متعلق به نوجوانان فردی مطلب ناخوشایندی به دختر من گفت . وو آن فرد را نادیده گرفت . امروزه به نظر « اووووووووووووووو » دختر من؟؟ او فقط تایپ کرد میرسد بچه‌ها داناتر هستند . مطالب مربوط به جنسیت و راه های مقابله با سوء استفاده از کودکان کم سن و سال نیز در مدارس تدریس می شوند.زمانی که من مسا له مربوط به شکارچیان را با والدینی که با اینترنت آشنا نبودند در میان گذاشتم،آنها قضیه ای برعکس را مطرح کردند : نوجوانانی که برای لاس زدن با افراد بالغ تظاهر به بزرگ بودن می کنند . برخی افرادی که با آنها صحبت کردم احساس می‌کردند این مساله معمول‌تر است. گاهی اوقات پیشروی‌های جنسی نوجوانان که تغییر هویت داده اند بسیار صریح است.

 • بزرگسالان، محرم اسرار

جنبه تاسف آور مساله مربوط به فرضیه شکارچیها آنست که برخی بزرگسالان واقعا” افرادی فهمیده و مهربان هستند که مراقبت از نوجوانان برایشان خوشایند است . برخی نوجوانان که تلاش می کنند از والدین خود جدا شده و از هرچ یزی که مربوط به آنها باشد فاصله گیرند، موقعیت استفاده ازوالدین خود به عنوان مدل را از دست می دهند . در خانواده های مشکل دار نوجوانان نیازمندمهربانی بزرگسالی هستند که جای والدینشان را گرفته، یا از آنها حمایت کرده و در مورد مشکلات زندگی واقعی راهنماییشان کند . من از طریق اینترنت با بزرگسالان بسیاری صحبت کرده ام که برخی خود فرزند داشتند ، و از اینکه بتوانند نوجوانان را تحت حمایت خود گرفته و به آنه ا کمک کنند لذت برده ، و به نوعی خود را جانشین والدین می دانند. در این موارد که نوجوانان از والدین خود که هیچ چیز درباره اینترنت نم یدانند و یا با خصومت برخورد م یکنند احساس دوری میکنند.در واقع والدین اینترنتی ،به فردی همدرد و از نظر احساس ی قدرتمند در زندگی نوجوان بدل می شوند.فردی داستانی برای من تعریف کرد که در قسمت مربوط به مراقبت از کودکان بصورت آن لاین وآف لاین چرخش جالبی داشت . پدری اعتراف میکند که او و دخترش ر ابطه وحشتناکی داشته اند .آنها دا یما با یکدیگر دعوا داشته و اغلب بر سر استفاده دختر از امکانات فضای مجازی با یکدیگربحث می کرده اند. پدر نگران عواقب اینکار برای دخترش بوده است.

سپس در حرکتی که از نبوغ پدرانه سرچشمه می گیرد،از کامپیوتر محل کار برای اتصال به اینترنت استفاده کرده و تلاش میکند با دخترش رابطه برقرار کند. این ایده بهتر از آنچه پدر گمان میکرد موفقیت آمیز از آب در می آید. هر وقت با هم مشکل پیدا می کردند، چت به صورت آن لاین راحت‌تر می شد، احساسات مهم ابراز شده و آن دو مشکلات زیادی را به این صورت حل کردند . بعدها پدر مورد نظر اعتراف کرد که این چنین ملاقاتهای اینترنتی بهترین موقعیتی بوده است که در رابطه میان او و دخترش بوجود آمده است.

 • گرفتار در شبکه: اعتیاد

از آنجا که فضای مجازی می تواند بسیاری از نیازهای نوجوان را ارضا ء کند، احتمال اعتیاد به آن زیاد است. آیا تمامی نوجوانها در معرض این خطر قرار دارند؟ نه برخی همواره کاربرهای عادی باقی خواهند ماند، برخی به کاربرد زیاد از اینترنت پرداخته ، اما افرادی که قربانی این مسا له می شوند احتمالا مش کلاتی در زندگی واقعی خود دارند ،و فضای مجازی بدل به مفر، جایی برای تخلیه،مکانی برای درخواست و کمک کردن آنان میشود.دکتر کیمبر لی یانگ روان شناسی است که به مساله اعتیاد به اینترنت می پردازد . وی در کتاب خود بیمار شناخته » بیان می کند نوجوانانی که وسواس اینترنتی دارند بدل به « گرفتار در نت » با عنوان در خانواده می شوند . انگشتها به سوی او و مضرات اینترنت می چرخد، در حالیکه مشکلات « شده واقعی در خانواده ها مستترهستند.علایم خطر استفاده بیش از حد از اینترنت چیست؟دکتر یانگ درکتاب خود علایم چندی را بر میشمارد: تکذیب و دروغ گفتن درباره میزان زمان مصروفه پای کامپیوتر، یا آنچه با کامپیوتر انجام می دهند. خستگی شدید و تغییر درعادات خواب، همچون بیداری زودهنگام یا بیدار ماندن تا پاسی از شب برای سپری کردن حداکثر زمان ممکنه در اینترنت مواجهه با مشکلات تحصیلی همچون افت نمره.گاهی اوقات والدین از آنجا که گمان می کنند فرزندشان با استفاده از کامپیوتر به انجام تکالیف درسی می پردازد، از این حقیقت که کامپیوتر مقصر است چشم پوشی می کنند.

دوری از دوستان و افت علاقه نسبت به سرگرمیها دوستان و فعالیتهای اینترنتی جای زندگی واقعی را می گیرند. کاهش اشتها خاصه زمانی که از استفاده از کامپیوتر محروم می شوند – افت ظاهری یا بهداشت نافرمانی و عصیان . زمانی که والدین با نوجوانان مخالفت م یکنند آنان به طرز خصومت آمیزی عکس العمل نشان می دهند.حتی ممکنست قوانین استفاده از کامپیوتر را زیر پا بگذارند.بطور کلی آنجا که آنان احساس م یکنند ازوابستگی اشان نسبت به دوستان مجازی خود محروم شده اند واکنشهای شدید نشان می دهند.

 • والدین چگونه می بایست مشارکت داشته باشند؟

گرچه نوجوانان از طریق اینترنت می کوشند موقعیت خود به عنوان افرادی جدا و منحصربه فرد با جهان اجتماعی انحصاری خود را تثبیت کنند، این موضوع بدان معنا نیست که والدین نمی بایست مشارکتی در این امرداشته باشد.کاملا برعکس، همانطورکه درمورد تمامی فعالیتهای نوجوانان صادق است، می بایست نوعی نظارت برای هدایت آنان و اجتناب از دردسر وجود داشته باشد. برخی والدین چشم پوشی ملاطفت آمیز ی را درپیش گرفته واظهار میدارندکه کودکان من می بایدکامپیوتر یاد بگیرند . آنها باید هم سطح دیگر کودکان باشند ،اگر پشت کامپیوتر نشسته اند و تایپ میکنند حتما کار خوبی است . . . من آنها را به حال خود می گذارم.

اما مشارکت یا دخالت کردن به معنای نظارت در جهت اجتناب از دردسر و مشکل نیست.جهان کامپیوترها می تواند راه مناسبی برای تفریح والدین و نوجوانان در کنار هم، و برای شناختن یکدیگر باشد. نوجوانان خصیصه ای دارند شاید همان خصوصیتی که می کوشند پنهان کنند که باعث می شود از این کار لذت برند. یاد بگیرید و ملحق شوید : برای آنکه عمل نظارت بر فعالیتهای فضای مجازی نوجوان را بتوان به صورت موثری انجام داد، والدین می بایست اطلاعاتی درباره این موضوع داشته باشند.لازم نیست یک هکر شوید، اما مطالعه کنید، این مطلب را با دیگر والدین به بحث بگذارید، و بهتراز همه چیز، خودتان به اکتشاف در فضای مجازی بپردازید . با فرزند خود درباره فضای مجازی صحبت کرده، در برخی فعالیتها به او ملحق شوید . یک صفحه وب خانوادگی درست کنید ، حتی

در چت رومها با فرزندتان ودوستانش وقت گذرانی کنید (برای مدت کوتاهی،اگر بتوانندحضور شمارا تاب بیاورند). احتمالات زیادی وجود دارد.درباره فضای مجازی نیز « آیا می دانید فرزندتان کجاست » با آنها صحبت کنید : آن هشدار قدیمیصدق می کند. از آنها درباره کاربرد اینترنتی اشان پرس و جو کنید؛ از چه وب سایت یا وبلاگ هایی بازدید می کنند؟ چه کسی امشب آن لاین است؟ سعی کنید لحن اتهام آمیز نداشته باشید، بپرسید ازچه فعالیت اینترنتی لذت می برند و چر ا. کنارشان پشت کامپیوتر بنشیند و بگذارید شما را به پاتوقهای اینترنتی اشان ب برند. به گونه ای که مناسب موقعیت شما بوده و در عین حال با فرزندتان همخوانی داشته باشد کنجکاوی نشان دهید، درباره دوستان مجازی اشان از آنها سوال کنید،راجع به چه چیزی حرف می زنند ،در اینترنت چکار می کنند؟ از تفحص کردن بپرهیزید . به آنها نشان دهیدکه دوست دارید بیشتر درباره دوستان مجازی اشان بدانید. خوب و بد را بشناسید : از فضای مجازی بدگویی نکنید،اینکار باعث م یشود نوجوان با شما بیگانه شود. درباره مزایا و معایب آن صحبت کنید . نشان دهید که زندگی مجازی آنها را قبول دارید ،اما درباره خطرات و اقداماتی که می باید هنگام رویارویی با مو قعیتها یا افرادی ناخوشایند انجام دهند صحبت کنید. کام پیوتر را در معرض دید قرار دهید :حریم خصوصی در رابطه بانوجوانان مساله مشکل برانگیزی است. آنها نیازمند حریم خصوصی هستند و آن را طلب م یکنند، اما والدین می بایست این تقاضا رابا توجه به ضرورت نظارت بر فعالیتهای آنها سبک و سنگین کنند.بطور کلی بهتر است از قرار دادن کامپیوتر در اتاق خواب نوجوان اجتناب کنید .

آن را در محیطی که مورد استفاده خانواده است قرار دهید . اینکار نظارت را آسان تر کرده و همچنین استفاده ازکامپیوتر را بدل به فعالیتی خانوادگی م یکند. حداقل از اینکه نوجوان در اتاق خوابش و پشت درهای بسته به اکتشاف اینترنت بپردازد اجتناب کنید . در را باز بگذارید طوری که صفحه نمایشگراز راهرو معلوم باشد . هر از چندگاهی سری به اتاق زده و بپرسید در آن دنیای کوچک هیجان آمیزچه اتفاقی می افتد . اگر آنها به محض ورود شما پنجره ای را بستند، می فهمید که موضوعی در کاراست. گرچه ممکن است موضوع چندان جدی نباشد تمایل به حفظ حریم خصوصی اما بهتراست درباره اش پرس و جو کنید.قوانین منطقی تعیین کنید : والدین دوست ندار ند فرزندشان تا دیر وقت بیرون بماند، هر فیلمی راتماشا کرده یا اتومبیل را هرجا خواست ببرد . نوجوانان به قوانین احتیاج دارند . در حقیقت به این قوانین احتیاج دارند تا احساس نکنند خارج از کنترل وحمایت والدینی بی توجه قرار دارند.محدودیتهایی برای زمان یا مدت معاشرت یا سرگرمی در اینترنت بگذارید. قوانینی که طبق آن به روشنی بدانند چه کارهایی می توانند، و چه کارهایی نمی توانند در اینترنت انجام دهند. به حفظ تعادل کمک کنید: فضای مجازی فوق العاده است، اما زندگی دیگری نیز وجود دارد.نوجوان را تشویق کنید به فعالیتهای زندگی واقعی نیز بپردازد . اگر آنها از چیزی در اینترنت واقعا “لذت می برند، سعی کنید آن فعالیت را به زندگی واقعی نیز گسترش دهید . سعی کنید از اینترنت برای پروژه های درسی استفاده کنند، تلفنی با دوستان مجازی اشان صحبت کرده یا فعالیتی مشترک ها علاقه دارن د، تشویقشان M UD در زندگی واقعی با آنها انجام دهند .اگر به نقش بازی کردن درکنید به تمرین تئاتر بپردازند .هدف آ نست که نگذارید نوجوان فضای مجازی را از زندگی واقعی خود جدا کند . فضای مجازی را با دیگر بخشهای زندگی واقعی اشان تلفیق کرده، و آنها را تشویق کنید فعالیتهای غیر اینترنتی داشته باشند. کنترل های نرم افزاری : برنامه های تجاری متعددی و جود دارند که م یتوان از آنها برای نظارت وکنترل فعالیت نوجوان در فضای مجازی استفاده کرد . این برنامه ها می توانند وب سایتهایی را که نوجوان از آنها استفاده م یکند ثبت کرده، مانع از دسترسی وی به برنامه ها یا سای تهای خاص شده ،دانلود کردن فایلها را محدود کرده و محدودیتی برای زمان و مدت استفاده از اینترنت تعیین کنند .البته اگر والدین بخواهند چنین برنامه هایی روی کامپیوتر نصب کنند می بایست از کامپیوتر سر دربیاورند. این برنامه ها کامل نیستند، راه‌های گریز وجود دارند و نوجوانی که اطلاعات فنی خوبی

دارد م یتواند از آنها بگذرد . والدین هیچ تمایلی ندارند نبردی مداوم م یان آنها و فرزندشان برقرارباشد.

اگر چنین اتفاقی بیفتد یک جای کار می لنگد .کنترلهای نرم افزاری ابزاری برای نظارت برنوجوان هستند .آنها نمی توانند جایگزین صحبت کردن و یا مشارکت شخصی شوند . به بیان دیگر جایگزین رابطه ای دلسوزانه نیستندمداخله در هنگام اعتیاد : دکتر یانگ در کتاب خود استراتژی های چندی برای والدین نام می بردکه می بایست به فرزند خود که به کاربرد بیش از حد اینترنت دچار شده است کمک کنند.سعی نکنید کامپیوتر را از آنها بگیرید. این استراتژی شعله آتش را شعله ورتر می کند.نشان دهید که وضع نامساعد نوجوان برایتان مهم است . زمانی خاص برای استفاده فرزند خود ازکامپیوتر تعیین کنید . سعی نکنید هنگامی که از مدرسه جا می مانند یا نمره هاشان افت میکند آنها راتوجیه کنید. زمانی که می کوشید مداخله کنید فورانهای احساسی اشان را تحمل کنید.اگر این اقدامات بی نتیجه م اند،به مشاور متخصص و فردی که در خصوص اینترنت اطلاعات دارد،مراجعه کنید. سو ءرفتار را تادیب کرده، انسانیت را تشویق کنید : در دنیای واقعی، بیشتر و الدین زمانی که فرزندشان رفتار سویی انجام می‌دهد از تنبیه استفاده میکنند، این مساله می بایست درباره سوء رفتار اینترنتی نیز صدق کند . اگر والدین کشف کردند که نوجو ان دیگران را آزار داده یا سعی میکند سیستم های آن لاین را هک کند (که تماس مجریان سیستم یا گروه آن لاین م یتواند آنها رااین » متوجه این امر کند ) می بایست وی ر ا تادیب کرد . والدین می بایست سعی کنند فریب عبارت را نخورند . این موضوع اهمیت دارد . اینکه بگذارید « تنها یک بازی مجازی است، زیاد مهم نیست نوجوان در فضای مجازی طوری با دیگران رفتار کند انگار که آنها انسان نیستند ایده خوبی نیست. اگرنوجوانی بتواند با دیگران حتی در جهان گمنام فضای مجا زی همدردی کند، در زندگی واقعی نیز قادر به انجام این کار هست.

فریبا آقازاده

منبع:آفتاب انلاین

به کانال تلگرامی انجمن خانواده و اینترنت بپیوندید. familyweb@

تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان تاثیرات فضای مجازی بر روحیات نوجوانان

کانال سروش انجمن خانواده و اینترنت

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟