خانواده و اینترنتمقالات

ایرانیان و فضای مجازی | خانواده و فضای مجازی

ایرانیان و فضای مجازی

بازدیدها: 74

ایرانیان و فضای مجازی

ایرانیان و فضای مجازی – از نظر فرهنگ مصرف، در تهران ۹۳٫۶ درصد در تلگرام هستند و بقیه در سایر شبکه‌های اجتماعی به سر می‌برند. از نظر زمانی ۸۷٫۱ درصد تمامی روز و بقیه در روز یک یا چند بار از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.

اخیراً یک نهاد معظم رسانه ای ازمراکز استان‌ها، با نمونه گیری از ۸۴۸ نفر در تهران و ۱۵ هزار و ۱۹۵ در مراکز استان‌ها، درباره فضای مجازی نظرسنجی کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «پارس»، بر اساس نتایج به دست آمده از این نظرسنجی، ضریب نفوذ شبکه‌های اجتماعی در تهران ۷۴٫۳ درصد و در مراکز استان‌ها ۷۰ درصد بوده است.

گروه‌های سنی پایین‌تر و مردان بیشتر از زنان تحت نفوذ شبکه‌های اجتماعی هستند. همچنین در بین قومیت‌ها، لر‌ها، عرب‌ها و کُرد‌ها بیشتر از فارس‌ها از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.

از نظر فرهنگ مصرف، در تهران ۹۳٫۶ درصد در تلگرام هستند و بقیه در سایر شبکه‌های اجتماعی به سر می‌برند. از نظر زمانی ۸۷٫۱ درصد تمامی روز و بقیه در روز یک یا چند بار از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.

ساعت پیک شبکه‌های اجتماعی هم از ۸ صبح تا ۱۲ بامداد است که ۶۰ درصد آن را در شبکه‌های اجتماعی فعالند، ۳۷ درصد از ساعت ۴ تا ۸ بعدازظهر فعال هستند. در مورد مکان مصرف ۸۰٫۷ در منزل استفاده می‌کنند و ۱۴ درصد در محل کار از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.

براساس نوع فعالیت ۷۲٫۲ درصد گفته‌اند که فقط محتوا را می‌بینیم، ۳۴٫۳ گفته‌اند که غیر از اینکه محتوا را می‌بینیم، منتشر هم می‌کنیم. ۱۶ درصد گفته‌اند که محتوا را تولید می‌کنیم، در مورد نوع محتوا ۳۸ درصد طنز و سرگرمی، ۲۷٫۹درصد ادبیات، هنری و عاشقانه، ۲۴ درصد علمی و تخصصی، ۲۱درصد خبر و تحلیل سیاسی، ۲۱ درصد مسائل اجتماعی در واقع چنین محتوایی را استفاده می‌کنند.  همچنین ۸۲٫۴ درصد با هویت واقعی در شبکه‌های اجتماعی ظاهر می‌شوند.

گزارش مرکز آمار از ضریب نفوذ اینترنت و وسایل ارتباطی در ایران

مرکز آمار ایران اخیرا آماری منتشر کرده است که تصویر جالبی از وضعیت کاربران اینترنت در ایران تا سال ۱۳۹۴ ارائه می‌دهد. این طرح در سال‌های ۸۷ و ۸۹ هم تحت عنوان «طرح آمارگیری از کاربران اینترنت» انجام شده است. زمان این آمارگیری سه ماه منتهی به بهمن‌‌ماه ۱۳۹۴ بوده است. هدف اصلی این طرح، تقریب میزان نفوذ اینترنت میان ایرانیان بالای شش سال بوده است. طبق این گزارش، ۵۲ درصد کاربران اینترنت در کشور مردند. همچنین ۵۴ درصد از کاربران بین ۲۵ تا ۴۹ سال سن دارند.

بر اساس آمار منتشر شده، ضریب نفوذ اینترنت در ایران ۴۵٫۳ درصد، ضریب نفوذ رایانه ۴۱٫۲ درصد و ضریب نفوذ تلفن همراه ۷۷٫۹ درصد است.

بر اساس طرح آمارگیری «برخورداری خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۳۹۴» به دست آمده، حدود ۲۴٫۳۰ میلیون خانوار در ایران زندگی می‌کنند که از این میان ۸۸٫۲ درصد یعنی تقریبا ۲۱٫۴ میلیون خانوار به رادیو دسترسی دارند. دسترسی به رادیو در میان خانواده‌های شهری ۸۸٫۷ درصد و خانواده‌های روستایی ۸۶٫۹ درصد بوده است.

همچنین ۹۹٫۳ درصد معادل ۲۴٫۱ میلیون خانوار ایرانی، در محل سکونت خود تلویزیون دارند که سهم خانواده‌های شهری ۹۹٫۶ درصد و خانواده‌های روستایی ۹۸٫۶ درصد است. ضریب نفوذ تلفن ثابت یا همراه ۹۸٫۷ درصد یعنی ۲۴ میلیون خانوار عنوان شده است که سهم خانواده‌های شهری ۹۹٫۳ درصد و خانواده‌های روستایی ۹۷ درصد بوده است.

حدود ۱۳٫۹ میلیون خانوار معادل ۵۷٫۴ درصد به رایانه دسترسی دارند و تعداد ۵۶٫۶ میلیون نفر از میان کل جمعیت کشور ایران، کاربر تلفن همراه هستند که ۴۲٫۸ میلیون آنها در شهر و ۱۳٫۶ میلیون نفر هم در روستاها ساکن هستند. به این ترتیب ضریب نفوذ تلفن همراه در میان افراد بالاتر از ۶ سال ۷۷٫۹ درصد است.

همچنین تعداد ۳۰٫۳ میلیون نفر نیز از رایانه استفاده می‌کنند که ۲۹٫۸ میلیون نفر آنها بالاتر از ۶ سال دارند، ۲۵٫۷ میلیون نفر در نقاط شهری سکونت دارند و ۴٫۱ میلیون نفر در نقاط روستایی زندگی می‌کنند. بنابراین ضریب نفوذ رایانه در ایران نیز ۴۸٫۳ درصد برای نقاط شهری و ۲۱٫۴ درصد برای نقاط روستایی است.

بر این اساس از مجموع خانوارهای ایرانی، ۱۳٫۵ میلیون خانوار معادل ۵۵٫۵ درصد در محل سکونت خود به اینترنت دسترسی دارند و ۸ میلیون خانوار معادل ۳۳ درصد نیز از اینترنت استفاده نمی‌کنند. علاوه بر این ۲٫۸ میلیون خانوار معادل ۱۱٫۶ درصد در خصوص دسترسی به اینترنت در محل سکونت خود چیزی اظهار نکرده‌اند.

از این میان ۱۱٫۲ میلیون خانوار (۸۲٫۸ درصد) در شهرها و ۲٫۳ میلیون خانوار (۱۷٫۲ درصد) در روستاها زندگی می‌کنند. همچنین ۷ میلیون خانوار به اینترنت پرسرعت و ۱۰٫۷ میلیون خانوار به اینترنت سیار پرسرعت دسترسی داشته‌اند.

در بین ۱۳٫۴ میلیون خانواری که به اینترنت دسترسی دارند، ۱۲٫۹ میلیون خانوار معادل ۹۵٫۸ درصد از اینترنت پر سرعت استفاده می‌کنند که شامل دسترسی ۷ میلیون خانوار به اینترنت پرسرعت ثابت و دسترسی ۱۰٫۷ میلیون خانوار به اینترنت پرسرعت سیار می‌شود. سهم خانوارهای شهری از دسترسی به اینترنت پرسرعت، ۹۸٫۵ درصد و خانوارهای روستایی ۸۲٫۸ درصد است.

بر اساس آمارگیری سال ۱۳۹۴ ضریب نفوذ اینترنت در میان کاربران ۳۲٫۸ میلیون نفر بوده که نشان‌دهنده‌ی استفاده‌ی ۴۱٫۶ درصد از کل جمعیت ایران از اینترنت است. اندازه‌ی این سهم برای نقاط شهری و روستایی به ترتیب ۵۲٫۱ درصد و ۲۶٫۶ درصد بوده است.

مقایسه‌ی اطلاعات آمارگیری در چهار دوره اخیر نشان می‌دهد که در سال ۹۴ ضریب نفوذ اینترنت نسبت به سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲ به ترتیب ۳۳٫۳ درصد، ۲۹٫۴ درصد و ۱۵٫۳ درصد افزایش داشته است. در سال ۱۳۹۲ ضریب نفوذ اینترنت ۳۰ درصد بود که این اندازه در سال ۱۳۹۴ به ۴۵٫۳ درصد رسید و به این ترتیب شاهد رشد ۵۱ درصدی دسترسی به اینترنت بوده‌ایم.

همچنین در خصوص جنسیت کاربران فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز اطلاعاتی منتشر شد که بر این اساس تعداد ۳۶٫۹ میلیون نفر (۵۱ درصد) مرد و ۳۵٫۵ میلیون (۴۹ درصد) نیز زن هستند. ضریب نفوذ تلفن همراه برای مردان ۸۳٫۵ درصد و برای زنان ۷۲ درصد بوده است و بالاخره ضریب نفوذ اینترنت در میان مردان و زنان به ترتیب ۴۶٫۳ درصد و ۴۴٫۴ درصد است. از مجموع کاربران اینترنت در ایران ۵۲ درصد مرد و ۴۸ درصد زن هستند.

منبع: پایگاه خبری تحلیلی «پارس»

 

به کانال تلگرامی انجمن خانواده و اینترنت بپیوندید. familyweb@

 

ایرانیان و فضای مجازی ایرانیان و فضای مجازی ایرانیان و فضای مجازی ایرانیان و فضای مجازی ایرانیان و فضای مجازی ایرانیان و فضای مجازی ایرانیان و فضای مجازی ایرانیان و فضای مجازی ایرانیان و فضای مجازی ایرانیان و فضای مجازی ایرانیان و فضای مجازی ایرانیان و فضای مجازی ایرانیان و فضای مجازی ایرانیان و فضای مجازی ایرانیان و فضای مجازی ایرانیان و فضای مجازی ایرانیان و فضای مجازی ایرانیان و فضای مجازی ایرانیان و فضای مجازی ایرانیان و فضای مجازی ایرانیان و فضای مجازی ایرانیان و فضای مجازی ایرانیان و فضای مجازی ایرانیان و فضای مجازی ایرانیان و فضای مجازی ایرانیان و فضای مجازی ایرانیان و فضای مجازی ایرانیان و فضای مجازی ایرانیان و فضای مجازی ایرانیان و فضای مجازی ایرانیان و فضای مجازی ایرانیان و فضای مجازی ایرانیان و فضای مجازی ایرانیان و فضای مجازی ایرانیان و فضای مجازی ایرانیان و فضای مجازی ایرانیان و فضای مجازی ایرانیان و فضای مجازی ایرانیان و فضای مجازی ایرانیان و فضای مجازی ایرانیان و فضای مجازی ایرانیان و فضای مجازی ایرانیان و فضای مجازی

کانال سروش انجمن خانواده و اینترنت

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟