فعالیت ها

اجرای کارگاه آموزشی در اردوی ملی سازمان دانش آموزی سال ۹۷

اجرای کارگاه آموزشی در اردوی ملی سازمان دانش آموزی سال ۹۷

دانش آموزان شرکت کننده در اردوی ملی سال ۹۷ سازمان دانش آموزی در قالب ۴ کارگاه با مزایا و آسیب های فضای مجازی آشنا شدند. در این کارگاه ها مدیر وب سایت خانواده و اینترنت با بیان موضوعاتی مانند شیوه های ایجاد کسب و کار در فضای مجازی ، مزایا فناوری اطلاعات، آسیب های حضور کنترل نشده در شبکه های اجتماعی و مخاطرات امنیتی، اخلاقی، روحی و روانی آن را برای دانش آموزان تشریح کرد%.

 

کانال سروش انجمن خانواده و اینترنت

نوشته های مشابه

بستن