دسته بندی: سلامت در اینترنت

اثرات انجام چند کار همزمان در وبگردی های اینترنتی بر مغز | خانواده و اینترنت

اثرات انجام چند کار همزمان در وبگردی های اینترنتی بر مغز اثرات انجام چند کار...

فناوری و خطرات آن بر سلامت انسان | خانواده و فضای مجازی

فناوری و خطرات آن بر سلامت انسان فناوری و خطرات آن بر سلامت انسان –...

«توهم همه‌چیز دانی» از پیامدهای فضای مجازی است | خانواده و فضای مجازی

«توهم همه‌چیز دانی» از پیامدهای فضای مجازی است «توهم همه‌چیز دانی» از...

دو روی یک سکه فضای مجازی | خانواده و فضای مجازی

دو روی یک سکه فضای مجازی دو روی یک سکه فضای مجازی – وضع به حدی خراب است که...

افسردگی و اینترنت | افسردگی بارزترین آسیب فضای مجازی | خانواده و فضای مجازی

افسردگی و اینترنت |افسردگی بارزترین آسیب فضای مجازی افسردگی و اینترنت...

بازی های انلاین و آسیب هایی که برای مخاطبان در پی دارند | خانواده و فضای مجازی

بازی های انلاین و آسیب هایی که برای مخاطبان در پی دارند بازی های انلاین و...

فحاشی در فضای مجازی؛ چرا؟! | خانواده و فضای مجازی

فحاشی در فضای مجازی؛ چرا؟! فحاشی در فضای مجازی؛ چرا؟! – این روزها شاهد...

آیا بیماری فضای مجازی دارید؟ | خانواده و فضای مجازی

آیا بیماری فضای مجازی دارید؟ آیا بیماری فضای مجازی دارید؟ – «بیماری های...

چه کسی بیمار «فضای مجازی» است؟ | خانواده و فضای مجازی

چه کسی بیمار «فضای مجازی» است؟ چه کسی بیمار «فضای مجازی» است؟ – بیماری های...

آسیب های حضور بی رویه افراد در فضای مجازی | خانواده و فضای مجازی

آسیب های حضور بی رویه افراد در فضای مجازی آسیب های حضور بی رویه افراد در فضای...