دسته بندی: سلامت در اینترنت

قمار آنلاین خانمان بر اندازتر از اعتیاد | خانواده و فضای مجازی

قمار آنلاین خانمان بر اندازتر از اعتیاد قمار آنلاین خانمان بر اندازتر از...

چگونه در فضای مجازی رژیم بگیریم!؟ | خانواده و فضای مجازی

چگونه در فضای مجازی رژیم بگیریم!؟ چگونه در فضای مجازی رژیم بگیریم!؟ – رژیم...

اثرات انجام چند کار همزمان در وبگردی های اینترنتی بر مغز | خانواده و اینترنت

اثرات انجام چند کار همزمان در وبگردی های اینترنتی بر مغز اثرات انجام چند کار...

فناوری و خطرات آن بر سلامت انسان | خانواده و فضای مجازی

فناوری و خطرات آن بر سلامت انسان فناوری و خطرات آن بر سلامت انسان –...

«توهم همه‌چیز دانی» از پیامدهای فضای مجازی است | خانواده و فضای مجازی

«توهم همه‌چیز دانی» از پیامدهای فضای مجازی است «توهم همه‌چیز دانی» از...

دو روی یک سکه فضای مجازی | خانواده و فضای مجازی

دو روی یک سکه فضای مجازی دو روی یک سکه فضای مجازی – وضع به حدی خراب است که...

افسردگی و اینترنت | افسردگی بارزترین آسیب فضای مجازی | خانواده و فضای مجازی

افسردگی و اینترنت |افسردگی بارزترین آسیب فضای مجازی افسردگی و اینترنت...

بازی های انلاین و آسیب هایی که برای مخاطبان در پی دارند | خانواده و فضای مجازی

بازی های انلاین و آسیب هایی که برای مخاطبان در پی دارند بازی های انلاین و...

فحاشی در فضای مجازی؛ چرا؟! | خانواده و فضای مجازی

فحاشی در فضای مجازی؛ چرا؟! فحاشی در فضای مجازی؛ چرا؟! – این روزها شاهد...

خطرات بالقوه خرید دارو از طریق اینترنت | خانواده و فضای مجازی

خطرات بالقوه خرید دارو از طریق اینترنت خطرات بالقوه خرید دارو از طریق...