دسته بندی: خانواده و اینترنت

عکس پروفایل تان نشانه شخصیت شماست | خانواده و اینترنت

عکس پروفایل تان نشانه شخصیت شماست عکس پروفایل تان نشانه شخصیت شماست – عکس...

کودکان، والدین و بازی های رایانه ای | خانواده و فضای مجازی

کودکان، والدین و بازی های رایانه ای کودکان، والدین و بازی های رایانه ای –...

نمایش خود در فضای مجازی | خانواده و فضای مجازی

نمایش خود در فضای مجازی نمایش خود در فضای مجازی – به نظر گافمن هنگامی که یک...

فضای مجازی خسته نمی شود! | خانواده و فضای مجازی

فضای مجازی خسته نمی شود! فضای مجازی خسته نمی شود! – فضای مجازی سعی دارد به‌...

نقش فضای مجازی در تغییر فرهنگ مشترک میان اعضای خانواده | خانواده و فضای مجازی

نقش فضای مجازی در تغییر فرهنگ مشترک میان اعضای خانواده نقش فضای مجازی در...

تبعات ازدواج اینترنتی در جامعه سنتی ایران | خانواده و فضای مجازی

تبعات ازدواج اینترنتی در جامعه سنتی ایران تبعات ازدواج اینترنتی در جامعه...

با یک کلیک همسر خود را انتخاب کنید! | خانواده و فضای مجازی

با یک کلیک همسر خود را انتخاب کنید! با یک کلیک همسر خود را انتخاب کنید! –...

در دنیای اینترنت چگونه رابطه زناشویی را حفظ کنیم | خانواده و فضای مجازی

در دنیای اینترنت چگونه رابطه زناشویی را حفظ کنیم در دنیای اینترنت چگونه...

فاصله گرفتن زوجین از یکدیگر با برنامه های مجازی | خانواده و فضای مجازی

فاصله گرفتن زوجین از یکدیگر با برنامه های مجازی فاصله گرفتن زوجین از یکدیگر...

واکنش زوجین نسبت به وارد شدن همسرانشان به دنیای مجازی | خانواده و فضای مجازی

واکنش زوجین نسبت به وارد شدن همسرانشان به دنیای مجازی واکنش زوجین نسبت به...