خانواده و فضای مجازی | آموزش فضای مجازی | مشاوره فضای مجازی

خانواده و فضای مجازی | آموزش فضای مجازی | مشاوره فضای مجازی

مقالات انجمن خانواده و اینترنت

کتابخانه انجمن خانواده و اینترنت

آموزش سازمانی

آموزش امنیت شبکه های اجتماعی

آموزش امنیت شبکه های اجتماعی آموزش امنیت شبکه های اجتماعی – بخش زیادی از...

حامیان انجمن خانواده و اینترنت

خانواده و فضای مجازی | آموزش فضای مجازی | مشاوره فضای مجازی -حضور در فضای مجازی و استفاده از ابزارها و امکانات متنوع آن برای خانواده و فرزندان دلبندمان امری اجتناب ناپذیر است، پس چه خوب است قبل از آنکه فرزندانمان را تنها و بدون آمادگی در این فضا رها کنیم، فرصت ها و تهدیدات فضای مجازی را بشناسیم و خانواده خود را برای بهترین بهره برداری آماده کنیم. انجمن خانواده و اینترنت در راستای ایفای نقش اجتماعی خود با طراحی دوره های آموزشی متنوع در حوزه های مختلف ایمنی خانواده و کودکان در اینترنت به شما کمک می کند مهارت و دانش کافی در این خصوص را کسب نمایید.

خانواده و فضای مجازی | آموزش فضای مجازی | مشاوره فضای مجازی

خانواده و فضای مجازی | آموزش فضای مجازی | مشاوره فضای مجازی

به کانال تلگرامی انجمن خانواده و اینترنت بپیوندید. familyweb@